Helse og omsorg

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? Registrer helsefaglig kompetanse her
 

Tiltak i helse og omsorg

Besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner - oppdatert 27.01 kl. 15:00

Nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge nasjonale smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 

Risør kommunes lokale tiltak som konsekvens av de nasjonale anbefalingene 

Det anbefales fortsatt å begrense besøk til beboere på sykehjemmet. Dersom besøk skal gjennomføres, gjelder besøksreglene. Vi vurderer antall besøk ut fra kapasitet på hver avdeling. Lengde på besøket avtales i hvert enkelt tilfelle og tilpasses avdelingens øvrige rutiner og mulighet for forsvarlig gjennomføring.

Det er opprettet ny telefon for å avtale besøk. Besøk skal avtales på telefon 90193391 mellom kl. 12 og 14. Besøk lørdag, søndag og mandag må avtales senest fredag.   

Spesielle situasjoner: For beboere som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.

Besøkende som kommer fra kommuner med høyt smittenivå må bruke munnbind ved besøk, og ha med munnbind selv. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risør kommune ved kommunelegen innførte i mars strenge besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner (Frydenborgsenteret, Orreveien og Sandnes Ressurssenter). Tiltaket skal redusere smittefare. Beboerne er i risikogruppen for smitte og besøkende må ta hensyn til dette. Personer som ønsker kontakt med beboere må ta kontakt med den enkelte institusjon pr telefon. 

Fra og med onsdag 5. august må alle besøkende som har vært i utlandet vente ti dager før de kan komme på besøk til beboere. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som for eksempel dagstur til Danmark eller grensehandel til Sverige.

For mer informasjon, se brev fra Helsedirektoratet vedrørende adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner (PDF, 481 kB). Det vises for øvrig til forløpende oppdaterte råd og tiltak på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Du kan også ringe 

 • nasjonal informasjonstelefon 815 55 015
 • kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15

Muligheter for å besøke beboere på sykehjemmet (Frydenborgsenteret)

Frydenborgsenteret er åpent for besøkende, men besøksreglene må følges. Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Vi fører besøksprotokoll over alle som kommer på besøk på grunn av eventuell smittesporing.

Besøk skal avtales på telefon 90193391 mellom kl. 12 og 14. Besøk lørdag, søndag og mandag må avtales senest fredag.

 • Alle må overholde minst 1 meters avstand, og håndhygiene utføres før og etter besøk.
 • Besøkende blir vist direkte til og fra rommet, og skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende, men det er viktig at besøkende sørger for å alltid ha rene hender når man håndterer dette.
 • Dersom besøkende har med mat må alle vaske/sprite hendene før man spiser. Besøkende kan ikke benytte kjøkken på Frydenborgsenteret.
 • Dersom besøkende får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking i etterkant av besøk, skal de opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Har luftveissymptomer, har vært i kontakt med mistenkt eller bekreftet smittet, eller selv er i karantene.

Tidspunkt for møter med beboere på korttidsavdelingen

Det er mulighet for å avtale besøk i tidsrommet kl. 12:30 – 13:30 og 17:00 – 19:00 med følgende tidspunkt:

 • 12:30 til 13:00.
 • 13:15 til 13.30.
 • 17:00 til 17:30.
 • 17:45 til 18:15.
 • 18:30 til 19:00.

Ordningen blir evaluert fortløpende, og vi takker for forståelsen pårørende har vist så langt!

Endringslogg: 20.01 kl 08:00 Lenke til nye nasjonale tiltak og nye lokale tiltak i ingressen. Nytt telefonnummer for avtale om besøk lagt inn under Muligheter for besøk... som ellers er uendret. 11.01 kl. 11:40 Åpent for besøkende med begrensninger 06.01 kl. 09:20 Nye nasjonale tiltak, Frydenborgsenteret stengt for besøkende. 16.12 kl 11:40 Lagt til besøksregler for julen 20.10 kl. 15:15 Fjernet avsnitt som sier at fra 8. mai kan beboere besøkes utendørs etter avtale. Fjernet kulepunkt om at vi anbefaler at besøket foregår utendørs. 22.09 kl 16:05 Restriksjoner om nærmeste pårørende, maks antall besøk og perioder uten besøk fjernet 08.09 kl. 10:30 Fjernet det lokale koronatelefonnummeret 07.08 kl. 15:15 Personer som har vært i utlandet må vente ti dager før besøk 23.06 kl. 15:45 Besøksregler ved Frydenborgsenteret oppdatert. 08.06 kl 15:45 Avstand redusert fra minst 2 til minst 1 meter. Tidspunkt for møter med beboere på langtidsavdeling fjernes.18.05 kl. 13:05 Lagt til at det også er åpnet for besøk ved Sandnes og Orreveien RS etter avtale. 08.05 kl. 12:52 Lagt til muligheter for besøk etter avtale utendørs på Frydenborgsenteret. 20.03 kl 06:36 -  lagt til "til kritisk syke pasienter", lokal koronatelefon og publikumstjeneste

Tilbud ved helsestasjonen - oppdatert 27.08 kl 09:43

Har du vært på utenlandsreise?

Av smittevernhensyn ber vi på helsestasjonen om at du ikke møter til time før du har vært hjemme i Norge i 10 dager.
Har du en timebestilling som er innenfor de 10 dagene er det fint hvis du avbestiller timen og bestiller ny time.
Dette gjelder både såkalte røde og gule land.

Helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjonen gjør oppmerksom på at dersom barnet eller den voksne som følger er i karantene, har luftveissymptomer (som hoste, snørr, sår hals) eller andre symptomer på sykdom, kan dere ikke komme til avtalt time. Ta kontakt på tlf. 371 49 765 eller 945 08 419

Helsestasjonen er tilbake til tilnærmet normal drift, med enkelte unntak som følge av smitteverntiltak:

 • Vi ønsker kortest mulig opphold i gangen og på venterommet. Vi ber brukere komme til oppsatt tid.
 • Alle brukere bes utføre grundig hånddesinfeksjon eller håndvask ved ankomst og når dere forlater helsestasjonen.
 • Barn bør fortrinnsvis følges av én forelder/foresatt såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved legekonsultasjon får kun én forelder/foresatt være til stede.
 • Søsken får ikke bli med på helsestasjonen. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie. Vi har ingen leker fremme for søsken. 

Jordmortjenesten

Svangerskapskonsultasjoner fortsetter som vanlig, forutsatt at du ikke har symptomer som nevnt i punkt over. Ta kontakt med jordmor på tlf. 371 49 762 hvis du har spørsmål.  

Skolehelsetjenesten

Tilbudet i skolehelsetjenesten er tilbake i normal drift.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er åpen onsdager kl. 14-16. 

 

Endringslogg: 27.08 Lagt inn informasjon om utenlandsreise 17.06 kl 09:05 åpningstider uke 27-32 15.06 kl 13:40 diverse justeringer av unntak og færre begrensninger enn tidligere 21.04 kl. 08:43 økt aktivitet fra og med 20.04

Støttekontakttjenesten åpnet mandag 11.mai - publisert 19.05 kl. 13:20

Risør kommune innførte fra 14. mars stans i gjennomføring av støttekontaktoppdrag som følge av de strenge restriksjonene i forbindelse med korona-pandemien. Det er nå nødvendig med en revidering av praksisen slik at oppdrag som lar seg gjennomføre kan starte opp igjen.

Det kan fra mandag 11. mai åpnes opp for at man kan være sammen igjen, men med følgende kriterier:

 • Både tjenestemottaker(bruker) og tjenesteyter/støttekontakt må være symptomfrie for at oppdraget kan utføres.
 • Dere må vise hensyn ved å holde holde avstand; som hovedregel ikke kjøre i bil sammen med tjenestemottaker. Følg anbefalinger om å holde avstand til hverandre: Minimum 1 meters avstand både inne og ute.
 • I første omgang bør dere legge til rette for uteaktivitet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må dere være forsiktige, og igjen holde avstand, jf. generelle regler. Dere må avtale dette nærmere med bruker eventuelt foresatte.
 • Ingen grupper over 5, med mindre det er en husstand.
 • Hvis det vurderes som uhensiktsmessig å gjennomføre ordinære støttekontaktoppdrag, kan det å bruke digitale løsninger (som for eksempel facetime) være et alternativ. Dette kan du avtale med den du er støttekontakt for.
 • Brukere på institusjon og omsorgsboliger/bofelleskap: Så lenge det er innført besøksforbud/restriksjoner ved heldøgnsbemannede omsorgsboliger kan ikke støttekontaktoppdrag for beboere der gjennomføres.
 • Når det gjelder brukere ved andre kommunale omsorgsboliger og bofelleskap oppfordrer vi på det sterkeste å begrense og vurdere behov for besøk. For dere som er støttekontakter for brukere som bor kommunale omsorgsboliger eller bofelleskap, ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler dersom støttekontaktoppdraget skal gjennomføres. I hovedsak bør tjenesten begrenses, og det må vurderes nøye behov for å være sammen. Henstillingen kommer på bakgrunn av at disse brukerne er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.
 • Hvis en av dere er i risikogruppe, eller om man ikke klarer å overholde kriteriene må det gjøres en individuell vurdering av om tjenesten fortsatt skal være på vent. 
   

Er det tvil om dere skal være sammen, ta kontakt Hilde Austenå Nilsen, for en individuell vurdering.

Det kan skje endringer, viser forøvrig til generelle nasjonale retningslinjer, ber dere holde dere oppdatert på disse.

Oppdatert informasjon om tiltak finner du på www.helsenorge.no (https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter)

 

 

 

Risør fysikalske institutt og manuell terapi åpent fra 21. april - oppdatert 22.04 kl. 20:10

Tirsdag 21.04 åpnet Risør Fysikalske institutt & Manuellterapi dørene for fysioterapi, med 1-1 behandlinger.

På bakgrunn av nye rutiner og smitteverntiltak, vil denne åpningen skje gradvis. For timebestillinger, ta kontakt på telefon, 37 15 09 55.

Treningssenteret vil inntil videre fortsatt være stengt.

For mer informasjon, se Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi.  

 

Endringslogg: 22.04 kl 20:10 Informasjon om stenging publisert 16.03 erstattet med informasjon om gjenåpning

Råd og informasjon til personer som bruker rusmidler – publisert 02.04 kl. 10:05

Hvis du har spørsmål kan du ringe

 • kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Klikk for stort bilde Hdir  

  Endringslogg: 08.09 kl. 10:30 Fjernet telefonnummeret til den lokale koronatelefonen og vakttelefonen til NAV. 

Trenger du noen å snakke med om rus og psykisk helse? - publisert 25.03 kl 08:55

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Det finnes flere muligheter både for voksne og barn.

Her er en oversikt over lokale tilbud, telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

 

Endringslogg: 25.03 kl 08:55 Lagt inn lenke til artikkelen som ble publisert 18.03 og delt på kommunens Facebookside. 

Smittevernsrutiner - e-læring for helsepersonell - publisert 26.03 kl 12:20

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en enkel veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - Ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus)

Innhold i Veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

 • Hvordan smitter luftveisinfeksjoner
 • Hvordan smitter covid-19 (koronavirus)
 • Hvilke typer personlig beskyttelsesutstyr skal benyttes
 • Hvordan ta på og av personlig beskyttelsesutstyr på korrekt måte
  • Munnbind
  • Øyebeskyttelse
  • Frakk med lang erme
  • Hansker
 • Husk håndhygiene!

Lær med ved å ta E-læringskurs om isolering

Klikk for stort bildeillustrasjon fra FHI - Håndhygiene først! 

Er du helsepersonell? Registrer deg her! - publisert 18.03 kl. 10:15

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Risør kommune fra før.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Registrer deg her

Tusen takk for at du bidrar!