Kultur og idrett

Regjeringens nasjonale smittevernstiltak fra 20. januar påvirker aktiviteten innen kultur og idrett.

I Risørhuset åpnes kinoen åpnes for vanlige forestillinger for innbyggere i Risør kommune med inntil 200 personer. Det samme gjelder andre arrangement i Risørhuset der deltakerne skal sitte i fastmonterte seter. Biblioteket holdes åpent for ordinær virksomhet. 

Innendørs idrettsanlegg og svømmehall holdes åpne for grunnskole, barnehage samt barn og unge under 20 år.

Tiltak innen kultur og idrett

Alle arrangementer bør avlyses helgen 8. - 9. mai - publisert 10.05 kl. 10:00

Kriseledelsen i Risør kommune anbefaler at alle arrangementer denne helga avlyses. Det omfatter gudstjenester, kino og andre arrangementer der folk samles. Årsaken er at smittesituasjonen i kommunen fortsatt er uavklart. Det er tatt en rekke tester for covid-19 ved luftveisklinikken i Risør, men svarene foreligger ikke foreløpig. Kriseledelsen vil tidlig neste uke komme tilbake med råd for arrangementer framover.

Treninger for barn og unge fortsetter, husk karanteneplikten - publisert 10.05 kl. 09:45

Treninger og andre fritidsaktiviteter for barn og unge kan fortsette som før i Risør, men det må vises et svært stengt smittevern. De som er i smittekarantene eller ventekarantene kan ikke delta på treninger aller aktiviteter som samler noen utenom husstanden.

Statlige og regionale støtteordninger – publisert 07.04 kl. 14:36

Vi følger særlig med på utviklingen av statlig kompensasjonsordning for arrangører og øvrige relevante nasjonale tiltak. Informasjon formidles videre så fort de er klare - og kultursjefen bidrar med råd og veiledning. Ta gjerne kontakt i forbindelse med dette eller også for diskusjon rundt praktiske spørsmål om eventuell utsettelser eller kreative løsninger etc.

Dette er en foreløpig oversikt over støtteordninger. Denne blir mest sannsynlig supplert løpende. Statlige støtteordninger går gjennom henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I tillegg finnes en del andre støtteordninger knyttet til koronasituasjonen for frivillige lag og foreninger. Her er en liste som Frivillighet Norge har laget:

Den nye Agder fylkeskommune har følgende søknadsfrister (her er det foreløpig ingen egne koronatiltak som gjelder kultur):