Tiltak i Risør kommune generelt

Risør kommune har tillit til at alle, innbyggere, gjester og næringsdrivende, viser hensyn og bidrar til å hindre at smitten brer seg og at Risør forblir et trygt sted å være. På denne siden legger vi ut informasjon om lokale tiltak for Risør.

Hvis du føler deg syk eller er i hjemme-karantene: unngå kontakt med andre mest mulig. Ikke gå i butikken, ikke på apoteket, og du skal kun oppsøke legekontoret hvis du har en egen avtale med dem om det. Hvis du er i hjemme-karantene og får symptomer, følg råd for hjemmeisolering

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? Registrer helsefaglig kompetanse her

Har du hatt symptomer som kan skyldes koronavirus i løpet av de siste syv dagene?

Folkehelseinstituttet kartlegger hvor mange som kan være syke med koronavirus. 
 Meld fra om symptomer her

Tiltak i Risør kommune generelt

Halloween - råd og retningslinjer - publisert 14.10 kl. 09:45

Lørdag 31. oktober er det Halloween og selv om det blir en litt annerledes feiring i år, vil vi allikevel oppfordre til gjøre dette til en spesiell feiring for barna.

Risør kommune anbefaler å droppe «knask eller knep» tradisjonen i år og heller tenke alternativt. Hva med å lage skattejakt i mørket? Gi barna en lommelykt og bøtte og la jakten på godteri begynne! Filmkveld (gjerne med en litt skummel film) med familien eller nære venner er alltid populært. For de minste barna kan man arrangere knask eller knep fra rom til rom i huset. 

Hvis barna allikevel ønsker å gå fra dør til dør, oppfordres det sterkt til å lage avtaler med familiemedlemmer eller nære venner om at barna kan komme dit i stedet for å gå til ukjente.

Knask eller knep-råd fra FHI:

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

I tillegg anbefaler FHI å kun dele ferdiginnpakket godteri, og ikke dele halloween-sminke med andre. 

Ha en god (og skummel) feiring! 

Forutsetninger for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg – oppdatert 15.10 kl. 10:20

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger overholdes. 

Kriseledelsen i Risør kommune v/kommunelegen har besluttet følgende smittereduserende tiltak:

Svømmehallen er nå åpnet for lag og foreninger på ettermiddag og kveld, men ikke helgene for da vasker ikke kommunen.
Kommunen vasker kun én gang pr dag, så brukerne må selv vaske kontaktpunkter etter bruk. Det enkelte lag/forening må sende en smittevernplan til kommunen som må godkjennes. 

Dette kan la seg gjennomføre dersom de forsterkede smitteverntiltakene listet på FHI’s hjemmeside følges:

 • God oppmerking og minimum 1 meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt i kø-områder (f.eks. stupebrett, inngangspartier og fellesarealer).
 • Begrensning på antall besøkende tilpasset arealet og kapasitet i garderober, toalett og dusjer.
 • Forsterket renhold, spesielt berøringspunkter og overflater (dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap mv.). Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet.
 • Håndholdte hårtørrere kan brukes hvis man utfører håndvask før og etter bruk.
 • Redusert adgang til tribuner og fellesarealer. Det må være minst 1 meters avstand mellom personer på tribuner og i fellesareal.
 • Såpe og engangs papirhåndklær tilgjengelig på alle toaletter og sanitærrom.
 • Gangsoner i bade- og svømmeanlegget bør spyles regelmessig.
 • Ved bruk av utstyr slik som flytebrett, baderinger m.m. skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre av andre, som for eksempel neseklype, badehette etc.
 • Det skal være tilstrekkelig vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Toalettkapasiteten skal være tilstrekkelig med hensyn til antall personer som oppholder seg i svømmeanlegget samtidig.

Utendørs idrettsanlegg gjenåpnet 15. mai. All trening og lek må skje innenfor de smittevernregler som gjelder.

Ballbinger og lekeplasser rundt de kommunale barnehagene og skolene er forbeholdt barn med tilbud i barnehage, SFO og elever ved skolene i deres åpningstid.

Innendørs anlegg kan benyttes av idrettslag som selv sørger for tilfredsstillende renhold og etter godkjenning fra renholdsleder og kommunelegen. 

Kommunale idrettsbygg åpnes for trening fra 17. august 

Risørhallen, gymsalene i idrettsbygget, og på Søndeled og Hope, åpnes for trening fra mandag 17. august. Garderobene holdes stengt inntil videre. 
Kommunen vil månedlig evaluere stengingstiltakene. 

Følgende smitteverntiltak gjelder:

 • Ansvarlig arrangør, altså det enkelte lag/forening, er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes.
 • Ansvarlig arrangør må føre lister over hvem som til enhver tid deltar på treninga. Deltakerlista må oppbevares i 14 dager.
 • Lag/foreninger må lage sin egen rutine-prosedyre for gjennomføring av trening. Vi viser til Folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/, Norges Idrettsforbund, og den enkelte klubbs særforbund.
 • Rutine og prosedyre må vise en detaljert plan på hvordan treningen kan gjennomføres for å ivareta smittevernhensyn på en god måte.
 • Gjeldende smittevernregler må overholdes
 • Garderober/dusjer er stengt
 • Kun et toalett benyttes. Toalettdøra holdes fysisk åpen mellom hvert toalettbesøk.  
 • Hver lag/forening må etter trening vaske over kontaktpunkter, som dørhåndtak, brytere, dispensere, toalett, servant.
  Renhold vil sette ut sprayflasker med egnet såpeblanding og microfiberkluter som kan brukes. Skitne kluter blir vasket av renhold.
  Fargekoder:
  Røde kluter = til toalettrom: dørhåndtak, vask, dispensere, toalett (i denne rekkefølgen)
  Blå kluter = kontaktpunkter andre rom som dørhåndtak, brytere, gelender og andre berøringspunkter
  Bytt kluter ofte (brett klut riktig og få mange rene flater)
 • Ordinært renhold/forsterka renhold utføres 1 gang per dag av kommunens renholder
 • Tildelte treningstider må overholdes, hallen skal være klar til bruk når ny trening starter
 • Kiosk er stengt
 • Idrettsbyggene er ikke åpne for alment publikum
 • Personer med selv lette symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke møte opp trening.

Ved spørsmål om gymsalen på Hønseheia, må Risør videregående skole kontaktes.

Lag/foreninger må lage sin egen rutine – prosedyre for gjennomføring av treningen. «Rutine – prosedyre for gjennomføring for innendørs trening i Risørhallen for Risør håndballklubb (PDF, 583 kB)» kan brukes som forslag og tilpasses egen klubb.

 • Rutine og prosedyre må vise en detaljert plan på hvordan treningen kan gjennomføres for å ivareta smittevernhensyn på en god måte.
 • Gjeldende smittevernregler må overholdes.
 • Garderober/dusjer er stengt.
 • For Risørhallen kan kun HC-toalett i 1. etasje benyttes.
 • For Risørhallen kan kun 1 toalett i kjeller benyttes.
 • Rene mopper brukes til vask av golvflater etter trening.
 • Skitne mopper legges i dunk til vask.
 • Ordinært renhold/forsterket renhold utføres 1 gang per. dag av kommunens renholder.

Kommunelegen krever at hver rutine/prosedyre fra lag/forening skal godkjennes av kommunens avdelingsleder renhold, Turid Reiersen, tlf. 37 14 96 15, Turid.Reiersen@risor.kommune.no  

Endringslogg: 15.10 kl. 10:19 Svømmehallen er åpen for lag og foreninger. 18.08 kl. 12:08 Kommunale idrettsbygg åpnes for trening 17. august. Lagt til gjeldende smitteverntiltak 09.06 kl. 08:55 rutine for gjennomføring av innendørs trening hentet fra egen rubrikk publisert 27.05 08.06 kl. 08:40 Treningstips for fotballen og fotballens koronavettregler er fjernet. 25.05 kl 11:50 Innendørs anlegg kan benyttes av idrettslag etter avtale med kommunelegen og renholdsleder om at laget selv sørger for tilfredsstillende renhold.  15:05 kl 11:17 Utendørs anlegg gjenåpnes. Ballbinger og lekeområder ved barnehager og skoler forbeholdt barn med tilbud i barnehage, SFO og elever ved skolene i deres åpningstid, ellers gjenåpnet. 24.04 kl 16:35 Erstattet NrKs illustrasjon med fotballens koronavettregler fra NFF og oppdatert mtp skolestart. 20.04 kl 09:50 Lagt til informasjon om stengt basseng til over sommeren. 07.04 kl. 11:28 Lagt til mulighet for at idrettslag kan ha organisert trening etter dialog med kommunelegen

Smittevernråd ved fritidsreiser - oppdatert 17.07 kl. 10:50

Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning. Les de nasjonale rådene om fritidsreiser

Mange gir uttrykk for uro for at det kan komme flere besøkende til Risør kommune fra områder i Norge eller andre land hvor det er bekreftet smitte. For at kommunen skal kunne følge opp bekymringer om smittevernreglene overholdes, må konkrete opplysninger sendes til kommunen ved Kommunedirektør og Kommunelege

Endringslogg: 17.07 kl. 10:50 Endret kontaktinfo ved bekymring 15.06 kl. 12:25 Fjernet begrensning til innenlands 09.06 kl. 08:45 Grafisk illustrasjon over restriksjoner fra Nrk og begrensning til nødvendige reiser utenfor egen region fjernet. 22.04 kl. 11:06 Lagt til nasjonale råd for innenlands reiser. 21.04 kl 08:21 Hytteforbudet er opphevet. 31.03 kl 11:00 Lagt til siste avsnitt om å melde fra til ordfører ved bekymring 30.03 kl 20:47 mer utfyllende informasjon om tolkning av ny forskrift 24.03 kl 08:17 Lagt til NrKs illustrasjon. 20.03 kl 14:30 Gjeldende forskrift erstatter tidligere tekst under overskriften «Reisevirksomhet skal begrenses og hjemme-karantene skal overholdes hjemme, i hjemkommunen», med sms og presisering fra ordføreren.

Renholdsleders råd for å redusere smittefaren - Publisert 24.04 kl. 15:43

1. Hvordan vasker vi? Såpe, antibac, sprit eller annet?

Microfiber/vanlig klut + et rengjøringsmiddel og vann er godt nok. Det er bra for både helse og miljøet, men også for lommeboka. Det som er viktig er at kluter blir vasket på minst 85 grader og såpen som brukes må ha en Ph verdi på over 7. Da er den alkalisk, det vil si fettløsende, noe som er viktig på grunn av virusets egenskaper.

Antibac eller sprit brukes der det ikke er tilgang til vann. Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessige tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19.

2. Hvor vasker vi?

I tillegg til det daglige renholdet er det nå viktig å ha ekstra fokus på renhold av alle kontaktpunkter. Det vil si alt som er i «nåhøyde». Vask av gulvlister og taklister prioriteres ikke nå. For eksempel der barn oppholder seg, er det viktig å ha fokus på renhold av alt som er i «nåhøyde» til barna. Barn elsker å stå og kikke ut av vinduer med nesa klemt helt opp i glasset. Da er det viktig å vaske utsatte vindusglass ofte.

Kontaktpunkter kan være dørhåndtak + selve dørbladet rundt håndtaket (viktig å huske utvendige dørhåndtak på inngangsdører), lysbrytere og gelender, armlener, såpe- og papirdispensere, toaletter, og selvfølgelig må håndtaket til toalettbørsten også vaskes. Hva med tjenestebiler som brukes av flere, nøkler som går fra en kollega til en annen og verktøy som brukes av flere? Det er veldig mye å huske på og alt er like viktig.

Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket nr 1.

3. Hvorfor vasker vi?

Godt renhold er alltid viktig, men spesielt viktig når det er epidemier, som koronautbrudd slik som nå. Godt og riktig renhold hindrer smittespredning. Når ansatte, kunder eller besøkende ser at renholdet er tatt på alvor, så føles dette veldig trygt og besøkende kommer igjen. Folk vil unngå steder hvor det slumses med smittevern. Det finnes mange observatører som sitter på kafeer og restauranter som følger med på hvordan stedet tar smittevern på alvor.

Det er bedre å overdrive litt og dermed hindre smittespredning, enn å ta lett på det. Ved å ha gode renholdsrutiner på dette vil det ikke føles som at det tar mye tid.

Dagens tips: Det sier seg selv at når alt av kontaktpunkter skal vaskes, kanskje opptil flere ganger daglig, så brukes det nødvendigvis veldig mye kluter. Det er bra å bytte ofte, men ved å brette kluten riktig, så kan man faktisk ha opptil 16 rene sider på én klut. Prøv gjerne selv!

Lykke til med smitteverntiltak!

Bruk av fritidsbåt - oppdatert 11.05 kl 12:23

Risør kommune har fått flere forespørsler om bruk av fritidsbåt. Ordføreren gir i samråd med kommunelegen følgende råd:

Grunnleggende er det viktig at folk holder seg mest mulig hjemme og i ro og reiser minst mulig for å hindre spredning av korona-smitte. Grad av nødvendighet må vurderes med enhver forflytning og kontakt med andre mennesker, inkludert båtturer.

Men vi mener de i Risør som ønsker det, må kunne bruke båten sin nå. Vel og merke med stor fornuft. Det vil si at alle smittevernregler og avstand mellom folk og antall mennesker sammen må følges strengt. I tillegg bør det legges vekt på ekstra trygghet for båtturer. Det vil si at man bør holde seg innaskjærs og i farvann man er kjent, legge stor vekt på sikkerhet, holde moderat fart og være oppmerksom på endring i vær- og vindforhold. De som er syke eller i karantene skal selvsagt ikke bruke båten, men rette seg etter de regler som gjelder.

Redningsselskapet (RS) er klare for sommeren

Se omtale om restriksjonene og aktuelt stoff for fritidsbåteiere på Båtsans.no.

Endringslogg: 11.05 kl 12:23 Gjelder nå ikke bare innbyggere i Risør kommune. Lagt til lenke til RS og nettbladet Båtsans. Først publisert 27.03.

Turer i nærmiljøet og turvettregler - oppdatert 04.05 kl 11:49

Turistforeningen har gode kart og turforslag på UT.no og det samme har Friluftsrådet Sør på Friluftskartet.no. Du finner lenker til turkart, atferdsregler i skjærgården med mer på kommunens hjemmeside.

15. april startet bålforbudet, som varer til 15. september. Det er for tiden meldt stor brannfare. Vi oppfordrer alle til å være ekstra påpasselige ved bruk av åpen ild og ferdsel i naturen for å ikke utløse behov for utrykning og brannslukking.

Husk smittevern på tur og ved fysisk aktivitet: Å hoste og nyse riktig, ha med håndsprit hvis du skal spise på turen, ikke gå flere enn 5 sammen, og hold 1 meters avstand.

Du kan også se Turistforeningens turvettregler for koronatider. Hva med å utforske nye områder, utenfor de mest populære turområdene?  

Dersom du vil lokke barna ut på tur, bør turen være lagt opp på barnas premisser, og med noe godt å spise i sekken. Se Turistforeningens 10 tips for en vellykket tur med barn.

Klikk for stort bilde  Endringslogg: 04.05 kl 11:49 Endret avstand fra 2 til 1 meter. 17.04 kl. 11:28 lagt til avsnitt om bålforbud

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt - publisert 03.04 kl. 15:17

I forbindelse med forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Her finner du mer informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Politiske møter gjennomføres digitalt - oppdatert 08.09 kl. 10:00

Alle våre politiske møter er stengt for publikum på grunn av smittevern. 

Her kan du se direktesending og opptak av Bystyremøter.

Her kan du se opptak av råd og utvalgsmøter.

Endringslogg: 08.09 kl. 10:00 Politiske møter blir holdt fysisk, men lukket for publikum 21.04 kl. 11:30 Alle politiske møter blir holdt digitalt

Hvordan få hjelp til å få nødvendige varer hjem? - oppdatert 16.03 kl. 15:20

Er du i hjemme-karantene eller føler du deg syk? Da skal du ikke gå i butikken. Flere butikker tilbyr hjemkjøring av varer etter bestilling over telefon.

iRisør har laget en oversikt over hvem som leverer varer på døra

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse - publisert 19.03 kl. 16:15

 

Begravelser i Risør, Frydendal og Søndeled kirker går som planlagt, men kun med nærmeste familie tilstede. For dåp og vielser, ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon og avtale. Alle konfirmasjoner er utsatt til høsten. Ny dato for konfirmasjon blir publisert når det er klart. Alle andre arrangementer i regi av menighetene er kansellert inntil videre.

Kontakt: Risør kirkekontor, telefon 37 15 03 21, e-post: postmottak@risor.kirken.no

Du finner mer informasjon på Risør kirkelige fellesråds hjemmeside og https://www.facebook.com/risor.menighet/

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser ved Human-Etisk Forbund

Begravelser  går som planlagt, men det tas hensyn til FHIs retningslinjer og kommunale retningslinjer. For vielser, ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon og avtale. For navnefest og konfirmasjon er alle seremonier i april, mai og juni avlyst.

Informasjon om gjennomføring av seremonier og kurs finnes på Human-Etisk forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk forbund avdeling Sør, telefon 96 00 47 49, e-post Agder@human.no

Borgerlige vielser  

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt Risør kommune på telefon 37 14 96 00, e-post post@risor.kommune.no.