Oversikt over nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars

De nasjonale regler og forskrifter gjelder i Risør inntil videre, uten ytterligere lokale tiltak.

Risør kommune henstiller sterkt til bruk av munnbind. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand.

Tiltak i Risør kommune generelt

Risør kommune har tillit til at alle innbyggere, gjester og næringsdrivende, viser hensyn og bidrar til å hindre at smitten brer seg og at Risør forblir et trygt sted å være. På denne siden legger vi ut informasjon om lokale tiltak for Risør.

Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense. Vi anbefaler alle å laste ned appen og på den måten bidra til å begrense smitten. 

Registrer deg som helsepersonell

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? 

Registrer helsefaglig kompetanse her

Smittesituasjonen i Risør

Her finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Risør.

Tiltak i Risør kommune generelt

1. mai, 8. mai og 17. mai 2021 - publisert 12. 04 kl. 09:30

Vi har fått en del spørsmål om arrangementene i mai, og kan gi følgende oppdatering ut fra dagens smittesituasjon:

1.mai

Lokal arrangør har avlyst de offentlige markeringene 1. mai med tradisjonelt tog og taler. Det oppfordres til digitale markeringer, overføring av taler etc.

8. mai

Frigjørings- og veterandagen markeres uten offentlige arrangement med fysisk frammøte av publikum. Ordfører legger ned krans ved minnestøtten på Solsiden og holder tale som sendes digitalt. Tre representanter fra Konvoibyen og veteraner fra internasjonale operasjoner er tilstede. Fanfare og bønnesignal ved signalgruppe (trompet og tromme) fra Marinemusikken i Horten. Publikum inviteres ikke til å delta.

I Konvoibyen blir det egen lukket markering med kransenedleggelse innenfor de smittevernregler som gjelder. Hvis nye råd for smittevern kommer, tilpasses arrangementet etter dette. Det blir ingen kommunal mottakelse/frokost for lokale veteraner fra internasjonale operasjoner.

17. mai

Vi avventer nasjonale råd og regler som trolig kommer i siste del av april eller tidlig i mai. 17.mai-komiteen og skolene er oppfordret til å planlegge arrangementer som lar seg gjennomføre innenfor dagens smittevernråd, altså omtrent som for 17. mai i 2020 Nasjonaldagen skal markeres, med fantasi og kreativitet,  innenfor de smittevernråd som gjelder.

Kommuneoverlege og ordfører vil ha møte med russen i Risør til uka for å avklare smittevern og planlagte arrangementer for russen. Agder fylkeskommune har hatt møte med alle russepresidenter i fylket og oppfordret sterkt til å begynne russefeiringer 12. mai og dermed forskyve hele feiringen. Uansett må det praktiseres strengt smittevern. Fester som involverer russ og annen ungdom pekes på som en mulig farlig kilde for smittespredning framover.

 

Anbefalinger for påsken og perioden frem til 11.04 - oppdatert 30.03.21 kl. 14:00

Risør kommune følger de nasjonale retningslinjene, og ber om at alle setter seg inn i de nasjonale anbefalingene.

De viktigste anbefalingene til alle:

 • 1 meters avstand utvides til 2 meter
 • Munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde 2 meters avstand
 • Maksimalt 2 gjester på besøk i eget hjem eller på hytta.
 • Kun gjennomføre nødvendige reiser og holde seg hjemme så mye som mulig.

Vi vil i tillegg presisere følgende:

 1. Vi kommer med en sterk henstilling om bruk av munnbind. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand. Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. Vi innfører ikke et påbud gjennom forskrift, vi håper en henstilling om bruk av munnbind har den samme effekten. 
   
 2. Det er lov å reise til Risør på hytte eller feriehus i påsken. Feriegjester fra andre kommuner bør holde seg til egen husstand. Det vil si reise og oppholde seg med sin egen familie eller nærkontakt fra egen husstand. De bør ikke ta imot besøk av andre hyttefolk eller innbyggere fra Risør.
  Det oppfordres til å gjøre innkjøp i hjemkommunen. Hvis det likevel oppstår behov for å handle lokalt, oppfordrer vi til at butikkene i Risør kontaktes for å finne en trygg måte å handle eller få levert varer på. Eventuelt at butikker selv gir slik informasjon offentlig.
   
 3. Kommuneoverlegen kan pålegge husstandskarantene, eller det som også betegnes som ventekarantene. Det gjelder i husstander der en i familien har hatt nærkontakt med en som er smittet av covid-19. Det er smittesporingsteamet som, med fullmakt fra kommuneoverlegen, gir melding om dette hvis behovet oppstår. Det er svært viktig at reglene for husstandskarantene følges.
   
 4. Kommunens kriseledelse har vurdert bobilene og kommet fram til at vi inkluderer de i samme regler som hyttene. Det vil si at bobilparkeringen på Tjenna er åpen for gjester, men med en sterk påminnelse om at strengt smittevern må holdes. Det er også viktig at bobilfolket holder seg på ett sted og ikke reiser rundt.

 

Endringslogg: 30.03 kl. 13:40 lagt til punkt 4 om bobiler, og endret på ordlyden i punkt 2 om ferie og hyttegjester. 

Bobilparkeringen på Tjenna i påskeferien - publisert 31.03 kl. 09:00

Kommunens kriseledelse har vurdert bobilene og kommet fram til at vi inkluderer de i samme regler som hyttene. Det vil si at bobilparkeringen på Tjenna er åpen for gjester, men med en sterk påminnelse om at strengt smittevern må holdes. Det er også viktig at bobilfolket holder seg på ett sted og ikke reiser rundt.

Her kan du lese de lokale henstillingene for påsken i Risør. 

Les mer om bobilparkeringen i Risør sentrum.

Lokale konsekvenser av nasjonale smitteverntiltak fra 19. januar - oppdatert 11.03.21 kl 14:00

Oppdaterte lokale tiltak i Risør kommune fra lørdag 6. mars

Kriseledelsen vedtok 06.03.21 å ikke innføre en egen forskrift slik blant annet Arendal kommune gjør. 

Vi retter en klar henstilling til alle våre ansatte i Risør kommune og til befolkning og næringsliv om å begrense reisingen til/fra Risør og kommunene fra Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand, til bare nødvendige reiser.

Vi overlater til den enkelte å avgjøre hva som er en nødvendig reise, men vår henstilling til alle er at vi pålegger oss selv en streng praktisering i denne perioden. Denne henstillingen gjelder fra 06.03.21 og til og med fredag 26.03.21 (fredag før palmesøndag), eventuelt til ny melding blir gitt.

Hjemmekontor - se også eget menypunkt for ansatte i Risør kommune
Ansatte som er bosatt i andre kommuner (Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand) må benytte hjemmekontor i tiden fram t.o.m 26.03.21, eventuelt til annen melding blir gitt.

For ansatte bosatt i Risør kommune eller andre kommuner som ikke er nevnt og der smittepresset er lavt, gjelder ikke denne henstillingen. Da gjelder fortsatt følgende: 

Det åpnes for delvis tilstedeværelse på jobbkontor. De som ønsker å jobbe på hjemmekontor, skal fortsatt få anledning til dette. Nærmeste leder kan likevel kreve tilstedeværelse på jobbkontor når det blir vurdert som nødvendig. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor skal ha anledning til det. Det bør likevel som hovedregel kombineres med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig. Det bør utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, samlinger m.m. I den grad det lar seg gjøre bes ledere innenfor samme område koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig.

Fysiske møter - se også eget menypunkt for ansatte i Risør kommune
Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams. Det gjøres unntak for bystyremøtene som arrangeres i den store salen i Risørhuset.

Med innstrammingen knyttet til reise til og fra kommuner med høyt smittetrykk (Arendal og Froland og vestover til og med Kristiansand), blir konsekvensen at fysiske møter i disse kommunene og/eller med deltakere fra disse, blir underlagt en enda strengere vurdering, som i praksis vil si at det ikke skal forekomme.

Oppdaterte lokale tiltak i Risør kommune fra tirsdag 19. januar kl. 08.00 

(eller så snart som mulig etter dette). Vedtatt av Kriseledelsen/Ledergruppa mandag 18.01.21

Hjemmekontor - for ansatte i Risør kommune
Det åpnes for delvis tilstedeværelse på jobbkontor. De som ønsker å jobbe på hjemmekontor, skal fortsatt få anledning til dette. Nærmeste leder kan likevel kreve tilstedeværelse på jobbkontor når det blir vurdert som nødvendig. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor skal ha anledning til det. Det bør likevel som hovedregel kombineres med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig. Det bør utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, samlinger m.m. I den grad det lar seg gjøre bes ledere innenfor samme område koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig.

Fysiske møter - for ansatte i Risør kommune
Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams. Det gjøres unntak for bystyremøtene som arrangeres i den store salen i Risørhuset.

Risørhuset
Kinoen åpnes for vanlige forestillinger for innbyggere i Risør kommune med inntil 200 personer. Det samme gjelder andre arrangement i Risørhuset der deltakerne skal sitte i fastmonterte seter. Biblioteket holdes åpent for ordinær virksomhet

Ledelsen ved Risørhuset må sørge for at bestemmelsen rundt ekskludering av innbyggere fra andre kommuner blir gjort så godt kjent som mulig

Innendørs idrettsanlegg
Innendørs idrettsanlegg og svømmehall holdes åpne for grunnskole, barnehage samt barn og unge under 20 år.

Ungdomsskole og VIRK
Ungdomsskole og VIRK går over til gult nivå.

Frydenborgsenteret
Besøk skal avtales på telefon 90193391 mellom kl. 12 og 14.
Se mer informasjon om besøksrestriksjoner på Frydenborgsenteret.

 

Endringslogg: 11.03.21 kl. 14:00 Lagt til oppdaterte tiltak gjeldende fra 6. mars. Hjemmekontor, fysiske møter og nødvendige reiser 20.01 kl. 07:30 Fjernet tiltakene gjeldende fra 4. januar og endret tittel 19.01 kl. 11:00 Lagt til oppdaterte lokale tiltak som ble vedtatt etter regjeringens anbefalinger 18.01.21 kl. 11:40 Endret besøksregler for Frydenborgsenteret 05.01 kl 09:30 Lagt til informasjon om NAV.

Reiseråd for kollektivtrafikken, inkludert skoleskyss - Publisert 4.12.20 kl. 12.10:

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) presiserer reiserådene for kollektivtrafikken, inkludert skoleskyss, med hensikt å begrense smitterisiko.

Klikk for stort bildeAKTs reiseråd 

Smittevern og bruk av drosjer - publisert 18.11 kl. 08:40

Vanlig taxi skal ikke brukes av folk som har mistanke om eller symptomer på Covid-19 eller som trenger transport til og fra testing ved luftveisklinikken i Risør. I slike situasjoner må egen bil benyttes eller man må avtale at noen i samme husstand kjører og at det praktiseres så strengt smittevern som mulig. De som ikke har noen mulighet for egen transport, må melde dette når avtale om testing gjøres hos fastlege eller ved luftveisklinikken. Kommunen vil da finne løsninger slik at testen kan tas på en trygg måte.

Drosjene i Risør er svært viktig for en rekke mennesker som skal fraktes på skole, arbeid og til ulike helseinstitusjoner. Flere av de som bruker drosje har dårlig helse, nedsatt immunforsvar og tilhører den absolutte risikogruppe for alvorlige konsekvenser av Covid-19. Selv med strengt smittevern og vasking og spriting av bil innvending, kan drosjer bli et sted for smittespredning. Smittefaren gjelder også drosjesjåførene som frakter mange mennesker i bilene i løpet av en dag. Det er derfor så viktig at mennesker med mistanke om Covid-19 smitte ikke bruker drosje.

Ordfører er i dialog med drosjenæringen i Risør og kommuneoverlegen. Drosjesentralen har full rett til å spørre om kjøringen gjelder testing for Covid-19 og de har rett til å avvise passasjerer som har mistanke om eller symptomer.

Politiske møter - oppdatert 30.12 kl. 08:20

På grunn av smittevernhensyn, har bystyremøtene midlertidig blitt flyttet til Risørhuset. Vi vil legge ut link til direktesending på hjemmesiden og på Facebooksidene våre så fort den er tilgjengelig. Opptakene blir deretter lagt ut på hjemmesiden vår.  

Alle våre politiske møter er stengt for publikum på grunn av smittevern. 

Her kan du se opptak av politiske møter.

Her kan du se opptak av tidligere sendte bystyremøter.
 

Endringslogg: 30.12 kl. 08:20 lagt inn informasjon om Risørhuset. 27.10 kl. 14:40 tatt bort i overskriften at alle møtene blir holdt digitalt. 08.09 kl. 10:00 Politiske møter blir holdt fysisk, men lukket for publikum 21.04 kl. 11:30 Alle politiske møter blir holdt digitalt

Renholdsleders råd for å redusere smittefaren - oppdatert 12.11 kl. 12:00

1. Hvordan vasker vi? Såpe, antibac, sprit eller annet?

Microfiberkluter og vann eller bomullsklut og vann m/rengjøringsmiddel, eks zalo. Det som er viktig er at kluter blir vasket på minst 85 grader og at vaskemiddelet som brukes må ha en Ph verdi på over 7. Da er den alkalisk, det vil si fettløsende, noe som er viktig på grunn av virusets egenskaper.

Koronaviruset består av arvestoff som er pakket inn i en proteinkappe, som igjen er pakket inn i en fettmembran. Når man skal vaske for å hindre smittespredning bør man bruke noe som ødelegger proteinet eller fettmembranen. Denne egenskapen har microfiber.

Antibac eller sprit brukes der det ikke er tilgang til vann. Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessige tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19.

2. Hvor vasker vi?

I tillegg til det daglige renholdet er det nå viktig å ha ekstra fokus på renhold av alle kontaktpunkter. Det vil si alt som er i «nåhøyde». Vask av gulvlister og taklister prioriteres ikke nå. For eksempel der barn oppholder seg, er det viktig å ha fokus på renhold av alt som er i «nåhøyde» til barna. Barn elsker å stå og kikke ut av vinduer med nesa klemt helt opp i glasset. Da er det viktig å vaske utsatte vindusglass ofte.

Kontaktpunkter kan være dørhåndtak + selve dørbladet rundt håndtaket (viktig å huske utvendige dørhåndtak på inngangsdører), lysbrytere og gelender, armlener, såpe- og papirdispensere, toaletter, og selvfølgelig må håndtaket til toalettbørsten også vaskes. Hva med tjenestebiler som brukes av flere, nøkler som går fra en kollega til en annen og verktøy som brukes av flere? Det er veldig mye å huske på og alt er like viktig.

Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket nr 1.

3. Hvorfor vasker vi?

Godt renhold er alltid viktig, men spesielt viktig når det er epidemier, som koronautbrudd slik som nå. Godt og riktig renhold hindrer smittespredning. Når ansatte, kunder eller besøkende ser at renholdet er tatt på alvor, så føles dette veldig trygt og besøkende kommer igjen. Folk vil unngå steder hvor det slumses med smittevern. Det finnes mange observatører som sitter på kafeer og restauranter som følger med på hvordan stedet tar smittevern på alvor.

Det er bedre å overdrive litt og dermed hindre smittespredning, enn å ta lett på det. Ved å ha gode renholdsrutiner på dette vil det ikke føles som at det tar mye tid.

Dagens tips: Det sier seg selv at når alt av kontaktpunkter skal vaskes, kanskje opptil flere ganger daglig, så brukes det nødvendigvis veldig mye kluter. Det er bra å bytte ofte, men ved å brette kluten riktig, så kan man faktisk ha opptil 16 rene sider på én klut. Prøv gjerne selv!

Lykke til med smitteverntiltak! 

 

Endringslogg: 12.11 kl. 12:00 Endret første avsnitt med fakta om mikrofiberkluter.

Smittevernråd ved fritidsreiser - oppdatert 17.07 kl. 10:50

Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning. Les de nasjonale rådene om fritidsreiser

Mange gir uttrykk for uro for at det kan komme flere besøkende til Risør kommune fra områder i Norge eller andre land hvor det er bekreftet smitte. For at kommunen skal kunne følge opp bekymringer om smittevernreglene overholdes, må konkrete opplysninger sendes til kommunen ved Kommunedirektør og Kommunelege

Endringslogg: 17.07 kl. 10:50 Endret kontaktinfo ved bekymring 15.06 kl. 12:25 Fjernet begrensning til innenlands 09.06 kl. 08:45 Grafisk illustrasjon over restriksjoner fra Nrk og begrensning til nødvendige reiser utenfor egen region fjernet. 22.04 kl. 11:06 Lagt til nasjonale råd for innenlands reiser. 21.04 kl 08:21 Hytteforbudet er opphevet. 31.03 kl 11:00 Lagt til siste avsnitt om å melde fra til ordfører ved bekymring 30.03 kl 20:47 mer utfyllende informasjon om tolkning av ny forskrift 24.03 kl 08:17 Lagt til NrKs illustrasjon. 20.03 kl 14:30 Gjeldende forskrift erstatter tidligere tekst under overskriften «Reisevirksomhet skal begrenses og hjemme-karantene skal overholdes hjemme, i hjemkommunen», med sms og presisering fra ordføreren.

Turer i nærmiljøet og turvettregler - oppdatert 04.01.21 kl. 13:40

Turistforeningen har gode kart og turforslag på UT.no og det samme har Friluftsrådet Sør på Friluftskartet.no. Du finner lenker til turkart, atferdsregler i skjærgården med mer på kommunens hjemmeside.

Husk smittevern på tur og ved fysisk aktivitet: Å hoste og nyse riktig, ha med håndsprit hvis du skal spise på turen, ikke gå flere enn 5 sammen, og hold 1 meters avstand.

Du kan også se Turistforeningens turvettregler for koronatider. Hva med å utforske nye områder, utenfor de mest populære turområdene?  

Dersom du vil lokke barna ut på tur, bør turen være lagt opp på barnas premisser, og med noe godt å spise i sekken. Se Turistforeningens 10 tips for en vellykket tur med barn.

Endringslogg: 04.01.21 kl. 13:40 Fjerna info om bålforbud 04.05 kl 11:49 Endret avstand fra 2 til 1 meter. 17.04 kl. 11:28 lagt til avsnitt om bålforbud

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt - publisert 03.04 kl. 15:17

I forbindelse med forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Her finner du mer informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse - oppdatert 04.01 kl. 14:00

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse i kirken

Se Risør kirkelige fellesråds hjemmeside og https://www.facebook.com/risor.menighet/

Ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon og avtale: Risør kirkekontor, telefon 37 15 03 21, e-post: postmottak@risor.kirken.no

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser ved Human-Etisk Forbund

Informasjon om gjennomføring av seremonier og kurs finnes på Human-Etisk forbunds egen informasjonsside.

Ved gravferd tas det hensyn til FHIs retningslinjer og kommunale retningslinjer. For vielser, navnefest og konfirmasjon, ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon og avtale: Human-Etisk forbund avdeling Sør, telefon 96 00 47 49, e-post Agder@human.no 

Borgerlige vielser  

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt Risør kommune på telefon 37 14 96 00, e-post post@risor.kommune.no.

Endringslogg: 04.01 kl. 14:00 Fjernet detaljer om konfirmasjon 

 

 

Endringslogg: 07.04.21 kl. 12:00 Fjernet avsnitt om "føler du deg syk".