Barn som pårørende

Helsepersonell har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. I 2018 kom det en lovendring i Helsepersonelloven, som betyr at helsepersonell har plikt til å undersøke om barn som er syke har mindreårige søsken, og om disse trenger ivaretakelse og/eller informasjon.    

Les mer om barn som pårørende i Risør kommune.