Psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. 

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • Bistand til medisinadministrering
  • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på psykisk helsetjenestes kontor.

Slik søker du

Du kan søke selv ved å ringe eller sende SMS til saksbehandler. 

Du kan også bruke søknadsskjema og sende det til Sirisvei 14, 4952 Risør. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt Psykisk helse og rus

Ansatte i Psykisk helse og rus

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder psykisk helse
E-post

Frydenborgsenteret

Gina Sell
Saksbehandler
E-post
Vakttelefon

Betjent fra kl. 08:30 - 22:00

Ved akutt sykdom, kontakt fastlegen din eller 113. 

Åpningstider

Vakttelefonen er betjent:
kl. 15:30 - 21:00 alle hverdager,
kl. 08:30 - 21:00 helg og helligdager.