Ungfokus

Frivillig tilbud for deg mellom 17-25 år som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon. Støtte og hjelp til å komme ut i eller bli værende i skole, arbeid eller annen meningsfull aktivitet vil være et viktig fokus i oppfølgingen.  
 

Tilbudet kan inneholde

  • Strukturerte samtaler med fokus på din egen endringsprosess. 
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer. 
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter. 
  • Samarbeid med fastlege, foreldre/pårørende, NAV, skole og andre hjelpeinstanser. 
  • Koordinator og utarbeidelse av individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette. 

Hvor

Tilbudet kan gis hjemme hos deg, på psykisk helsetjenestes kontor eller andre steder som kan være aktuelle. 

 

Kontaktinformasjon

Trine Bakkane
E-post
Mobil 474 64 387
Stine Tjelmeland
E-post
Mobil 941 34 694