Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Nedenfor finner du flere muligheter både for voksne og barn.

Når det ikke er undervisning på skolen er læreren fortsatt på jobb og tilgjengelig for sine elever. Jordmor og helsesykepleier på helsestasjonen, helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon. Kontaktinformasjon finner du her: Risør helsestasjon 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Her kan du få hjelp hvis du trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse

Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

For deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Dersom du ikke kan snakke med foreldrene dine om det, kan du kanskje snakke med læreren din eller helsesykepleier på din skole, eller en annen voksen du kjenner.

I tillegg finnes det flere muligheter for deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner.

BaRsnakk Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Kors på halsen Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

SnakkOmPsyken.no Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

UngPrat.no Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.

Til deg som er bekymret for et barn

Er du bekymret for at et barn ikke har det bra, er det flere du kan henvende deg til for råd og veiledning. Her er en oversikt:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell.

Voksne for Barn Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

Barnevernet.no barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til deg som har det vanskelig

Dersom du har det vanskelig, strever med vonde tanker eller med situasjonen du er i, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123 Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på www.sidetmedord.no.

Kirkens SOS Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.

Foreldresupport Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

Vold- og over­greps­linjen 116 006 En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.  

Anonyme Alkoholikere (AA) Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00) 

Rådgivningstelefon for pårørende Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. De har også en chat for unge.

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Av-og-til