Psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse gir hjelp og støtte til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus eller er i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet er frivillig og blir tilpasset dine behov i samarbeid med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. 

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess.
  • Støtte til bedring og mestring av psykisk uhelse.
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter.
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser.
  • Bistand til medisinadministrering.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på psykisk helsetjenestes kontor. 


Enheten har et eget tilbud til deg som er mellom 13-25 år som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet. Støtte og hjelp til å komme ut i eller bli værende i skole, arbeid eller annen meningsfull aktivitet vil være et viktig fokus i oppfølgingen.  

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din egen endringsprosess. 
  • Støtte til bedring og mestring av psykisk uhelse. 
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter. 
  • Samarbeid med fastlege, foresatte/pårørende, NAV, skole og andre hjelpeinstanser. 

Slik søker du

Du kan søke selv ved å ringe eller sende SMS til saksbehandler. 

Du kan også bruke søknadsskjema og sende det til Sirisvei 14, 4952 Risør. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt Psykisk helse

Ansatte i Psykisk helse

Kontaktinformasjon

Bjørn Vidar Gundersen
Enhetsleder psykisk helse
E-post
Mobil 41 20 19 03

Frydenborgsenteret

Martine Anfinsen Møller
Saksbehandler
E-post
Mobil 47 67 42 26
Vakttelefon
Mobil 48 88 27 57

Betjent  hver dag fra kl. 08:30 - 22:00

 

Åpningstider

Vakttelefonen er betjent:
Kl. 08:30 - 21:00 alle hverdager,
Kl. 08:30 - 21:00 helg og helligdager.