Rask psykisk helsehjelp

Lavterskeltilbud til mennesker med lettere og moderat angst og depresjon. 

Vi kan tilby

  • Tidsavgrenset individuelle samtaler med helsepersonell som har kompetanse innen kognitiv terapi. 
  • KIB kurs
  • Tankeviruskurs i samarbeid med Frisklivssentralen.

Kontaktinformasjon

Bjørn Vidar Gundersen
Enhetsleder psykisk helse
E-post
Mobil 41 20 19 03

Frydenborgsenteret

Martine Anfinsen Møller
Saksbehandler
E-post
Mobil 47 67 42 26