Psykisk helsehjelp for voksne

Søke helse- og omsorgstjenester

Vi har ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Risør kommune. 

Unntaket er TT-kort, parkeringstillatelse for forflytningshemmede og ledsagerbevis. Disse finner du i menyen til høyre.