Ergoterapi

Beskrivelse

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

 

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Kriterier

Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

 

Søknadsskjema 

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (word) (DOC, 54 kB) kan fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres og sendes kommunen.

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (pdf) (PDF, 25 kB) skrives ut, fylles ut, signeres og sendes kommunen.

Kontaktinformasjon

Britt Østby
Ergoterapeut
E-post
Telefon 37 14 97 18
Mobil 482 07 003