Velferdsteknologi i Risør kommune

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg.

Hva kan velferdsteknologien gjøre for meg?

Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologi retter seg mot alle aldersgrupper og diagnosegrupper, men er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 11:2011).

Velferdsteknologi kan være et produkt som brukes alene, eller det kan være et produkt som er en del av en teknisk løsning. Eksempler er:

  • En GPS som kan gi frihet til å ferdes utendørs. En GPS kan spores, og personen som bærer den kan lokaliseres. Dette gir trygghet både til bruker og pårørende.
  • En digital kalender som oppdateres via internett for eksempel av pårørende
  • En nattlampe som automatisk slår seg på i entreen og på badet når en person skal på toalettet om natten. Dette fører til økt trygghet for brukeren og kan forebygge fall

Hvordan komme i gang?

Mange velferdsteknologiske løsninger kan kjøpes i elektrobutikker, Enklere liv, Clas Ohlson og andre utstyrsbutikker eller over internett. Det finnes mange løsninger for velferdsteknologi. I Teknologibanken i Solsiden 4 kan du se og få demonstrert ulike løsninger for velferdsteknologi.

Hvem kan hjelpe meg?

Strategisk rammeplan for velferdsteknologi

Se Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018 (PDF, 2 MB) (Østre Agder) for mer informasjon om Risør kommunes satsning på velferdsteknologi.  

Artikkelliste