Veteraner

Risør kommune er i ferd med å utarbeide veteranplan. Statsforvalteren gjennomførte i 2022 to samlinger for å støtte kommunenes planarbeid: 6. april med tema Anerkjennelse, og 25. november med fokus på Ivaretakelse og Oppfølging.
Planarbeidet ventes ferdigstilt våren 2023. Inntil da har vi etablert noe informasjon her på kommunens hjemmeside.
Hva er viktig for deg? Kontakt gjerne veterankontakt Malin Paust hvis du ønsker å bidra inn i planarbeidet eller i anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner generelt.