Veteraner

Risør kommune er i ferd med å utarbeide veteranplan. Statsforvalteren gjennomfører i 2022 to samlinger for å støtte kommunenes planarbeid: 6. april med tema Anerkjennelse, og til høsten blir det fokus på Ivaretakelse og Oppfølging.
I mellomtiden starter vi med å etablere noe informasjon her på kommunens hjemmeside.
Hva er viktig for deg? Kontakt gjerne veterankontakt Malin Paust hvis du ønsker å bidra inn i planarbeidet.