Veteraner

Risør kommune er i ferd med å ferdigstille kommunens veteranplan. Hva er viktig for deg? Kontakt gjerne veterankontakt Malin Paust hvis du ønsker å bidra inn i planarbeidet eller i anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner generelt. Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28. september å legge Veteranplan for Risør kommune ut til offentlig ettersyn i fire uker. Høringsfrist er mandag 30. oktober 2023.