Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Mobil 976 13 288

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker