Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver. Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
E-post
Mobil 97 61 32 88

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker