Veteranplan - utkast

Risør kommune er i ferd med å utarbeide veteranplan og et første utkast ble gjort tilgjengelig i forbindelse med markeringen av 8. mai 2023. Utkastet vil bearbeides videre fram mot politisk behandling etter sommeren, og det inviteres til åpent dialogmøte mandag 12. juni kl. 18-20 i Stand By Sportsbar & Scene i etasjen over Kast Loss, Strandgata 23. Alle som ønsker å bidra til å forbedre planens innhold er velkommen. Pizza serveres fra kl. 17:45.

Program for Dialogmøte mandag 12. juni

18:00 Velkommen og innledning ved ordfører Per Kr. Lunden

18:05 Rollen til  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) ved spesialrådgiver Øyvind Dåsvatn

18:15 Viktige kontakter i Risør kommune: Hege Kristin Kirkhusmo og Birgit Fidgett ved NAV Risør og kommuneoverlege Hans Tomter presenterer seg og sine innsatsområder

18:25 Aktive Fredsreisers formidlingsarbeid ved Oddvar Schjølberg og Per Christian Terkelsen

18:35 Tanker fra en veteran ved Frank Oddbjørn Sandbye-Ruud

18:45 Planarbeidet så langt og utkastet som nå foreligger ved veterankontakt Malin Paust

Åpen dialog og konkrete innspill til planutkastet og videre prosess  

Planutkast og videre prosess

Utkast til Veteranplan (PDF, 886 kB) av 8. mai (små endringer lagt inn etter at utskriften ble gjort tilgjengelig på markeringen på Risørhuset 8. mai)

Statsforvalteren i Agder gjennomførte i 2022 to samlinger for å støtte kommunenes planarbeid: 6. april med tema Anerkjennelse, og 25. november med fokus på Ivaretakelse og Oppfølging. Neste fagdag for veterankontaktene blir 4. oktober 2023. På programmet står "Ny tiltaksplan for veteraner, hva er nytt, hva videreføres" og "Hvordan få til en veteranplan som virker, blant annet sett i lys av fastlegekrise og andre utfordringer". Det er også andre punkter på agendaen som vil være nyttig i kommunenes planprosesser. Er vi klare til å ferdigstille første versjon av kommunens veteranplan før dette møtet? Det vil vi forsøke å finne svar på i dialogmøtet 12. juni. Velkommen til å hjelpe oss med å ta den vurderingen!

Hva er viktig for deg? Kontakt meg gjerne hvis du ønsker å bidra inn i planarbeidet eller i anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner generelt. 

Hilsen veterankontakt i Risør kommune, Malin Paust

Markering ved minnestøtta på Solsiden 8. mai - Klikk for stort bilde8. mai markering på Solsiden