Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Risør kommune har utarbeidet en veileder som skal gjøre de ansatte bedre til å forebygge, identifisere, og ta tak i voldsproblematikk. Planen inneholder informasjon om ulike typer av vold, hvordan kommunen jobber med vold, signaler hos barn og brukere, hvordan en går frem ved mistanke om vold, hvor en kan få hjelp til vurderinger og henvisninger, og når meldeplikten trer inn. 

Bystyret vedtok Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i august 2015. Blant tiltakene i handlingsplanen er å gi en enkel oversikt over kommunale, regionale og nasjonale tilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, og for personer som utøver vold.