Risør Frisklivssentral

Hva tilbyr vi?

På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring.  Dette innebærer samtaler eller undervisning i forhold til fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, belastninger(stress) og depresjon. Det finnes ulike kurs, temasamlinger og treningsgrupper.

Endring av vaner er utfordrende og krever systematisk innsats over tid. Vi kan bidra med kunnskap og støtte i endringsprosessen, slik at du kan finne motivasjon og få verktøy til å endre livsstil. Små justeringer i levevaner kan føre til en bedre hverdag. Vi hjelper deg med å sette egne mål og lage en plan for hvordan du kan nå dem.
Alle tilbudene skal støtte opp om egen-mestring og å styrke troen på at egne  handlinger er av betydning for egen helse.

Oppfølgingen starter og avsluttes med en helsesamtale. Man kan få oppfølging i inntil ett år.  Ved kronisk sykdom av og til lengre oppfølging, avhengig av den enkeltes situasjon og behov.

Frisklivssentralen er et kommunalt forebyggende helsetilbud. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt. Helsedirektoratets anbefalinger og veileder for frisklivssentraler ligger til grunn for rådene som gis.

Mottoet vårt er: Bare du kan si ja til endringer- men vi i Frisklivssentralen kan støtte deg!Klikk for stort bilde

Målgruppe

Personer som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Det gjelder særlig dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Tlf: 94508396.

Telefontid: Mandag til torsdag, kl. 8-15.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

De ulike tilbudene:

Røykeslutt

Vi tilbyr individuell sluttveiledning for røyk og snus etter opplegg utarbeidet av Helsedirektoratet. Dersom du har dårlig samvittighet på grunn av røyken eller har begynt å få helseplager, kan du få det mye bedre ved å slutte.

Mer om røykeslutt: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/fa-hjelp-til-a-slutte-med-app-chat-og-pa-nett

Kostholdskurs

Bra mat-kurset holdes av fysioterapeuter med kursbasert ernæringskompetanse og bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring. Kurset gir en innføring i hva som regnes som et sunt kosthold og gir deg inspirasjon til å endre dine kostvaner.

Kurset går over 3 ganger av 1,5 time

Kurset settes opp 1-2 ganger i året og alternerer mellom dag og kveldstid. Kursene som settes opp annonseres på kommunens nettside og FB side. Som regel også i lokalavis.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som ønsker å gjøre endringer i kostholdet. For eksempel dersom man trenger å lære seg mer om kosthold, er overvektig, har barn med overvekt, har høyt blodtrykk, kolesterol eller diabetes type 2. Det legges ikke opp dietter. Da trenger man å at kontakt med ernæringsrådgiver eller ernæringsfysiolog.

Hva koster det?

Kr. 150 pr. kurs. 

Temakvelder om kosthold og trening

Fra høsten 2019 vil det bli satt opp temakvelder som omhandler sunt kosthold i vårt moderne samfunn og aktivitet og trening. Temakveldene skal være åpne for alle og gir en innføring i statens offisielle anbefalinger. Motivasjon, mestring og gode vaner vil også være sentrale tema, i tillegg til at det vil bli vist hvor man kan finne mer informasjon selv.

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs)

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der man lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Dette er et kurs- konsept som finnes nærmest over hele landet og som er utarbeidet av psykologer som hjelp til selvhjelp i psykologisk relaterte spørsmål.

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. 

Hvordan få tilbudet?

Du kan få henvisning til kurset fra sin fastlege/behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller ved å ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Alle må gjennom en forvernsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

Hva koster det?

Kr. 500 pr. kurs.

Det går over 10 ganger, på kveldstid. Det ledes av helsepersonell som er sertifiserte instruktører.

Når starter kurset? 

Annonseres i lokalavis og på kommunens Facebookside.

Fastlegene i Risør og helsestasjonen har brosjyrer om kurset.

Medisinsk yoga.

Yoga er et eldgammelt system for bevegelse, pusteteknikk og meditasjon og stammer fra Østens tradisjon og tenkning. Det finnes mange ulike typer yoga. Medisinsk yoga slik den tilbys i Frisklivssentralen er en enkel form for yoga. Den egner seg ved helseutfordringer. Alle øvelsene gjøres sittende på stol eller gulv (man kan velge), eller liggende.  Kurset går over 12 ganger på dagtid. Dette er en yogaform med beroligende effekt, og man blir mykere i muskel- skjelettapparatet. Pusteteknikken man lærer kan være et viktig verktøy i hverdagen hvis man kjenner på angst, uro og stress og gir effektiv avkobling og fornyet energi.  Ledes av fysioterapeut eller instruktør som er kursholder.

Tid: mandager fra kl. 14.00-15.00 på Frydenborgsenteret. Gratis. Ring for innmeldingssamtale og påmelding.

Hva er helsesamtalen?

Se helsedirektoratet (Tilbud ved frisklivssentralen#Helsesamtale)

 

 

Annet arbeid i Frisklivssentralen:

 

Frisklivssentralen ønsker å bidra inn i Folkehelsearbeidet. Risør frisklivssentral har valg ut disse fokusområdene for dette arbeidet:

  1. Være behjelpelige med å finne gode livsstilstiltak for personer alle over 18 år. Men foreldre med barn som har overvekt, voksne med begynnende livsstils-plager og eldre med ustøhet er prioritert. Ved fremmedspråk brukes telefontolk i veiledningen.
  2. Frisklivssentralen har god oversikt over alle trimtilbud som finnes i Risør, både for barn og voksne. Det samme gjelder turløyper i området. Ta kontakt ved behov for informasjon, eller se dette dokumentet. Legg ved PDF.
  3. Frisklivssentralen samarbeider med LHL og henviser videre til deres grupper. Vi tar også imot personer som er aktive i LHL sine tilbud og som i tillegg ønsker hjelp til å komme i gang med livsstilsendring.
  4. Frisklivssentralen har kunnskap om de gjeldende kostholds-anbefalingene med tilhørende veiledere. Vi kan veilede andre kommunale instansene barnehager, skoler, SFO og habilitering  i å følge de gitte anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Ta kontakt for et møte om ønskelig.
  5. Vi samarbeider med Aktiv på dagtid. Dette er trening for alle som står utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder på grunn av arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Vi bidrar med informasjonsflyt og hjelp til innmelding, samt har representant i styringsgruppa for Aktiv på dagtid.
  6. Er en videreformidler av alle kampanjer som omhandler livsstil, og som lages av Helsedirektoratet: Eksempler på disse er: Røykelslutt-kampanjen: «Stopptober» sukker- kampanjen» Lørdag hele uka?» Trimkampanjen «Dine 30» Du kan lese mer her:
  7. Risør kommune er en AV- og TIL kommune og vi deler ut informasjon til alle deltagere i Frisklivssentralen om denne. AV og TIL er et forebyggingstiltak mot misbruk av alkohol.
  8. Vi starter nå brukerdrevne trimgrupper for den eldre med begynnende ustøhet. Dette er et utfyllende tilbud i forhold til det som per i dag finnes i regi av private eller lag og foreninger i Risør. Dette heter «Sterk og stødig, og grupper starter høsten 2019 eller våren 2020. Målsettingen er økt fysisk form og forebygging av ensomhet.

 

Engelsk informasjon: Kommer

Informasjon på andre språk om livsstilsendring: Kommer

Brukermedvirkning og kvalitet: Det er et mål for frisklivssentralen å tilby tjenester som er profesjonelle, gode og etterspurte. Det er derfor svært viktig for oss å få tak i hva befolkningen og brukere av tilbudene har behov for og hva de syns om kvaliteten.  Vi tar derfor gjerne imot tilbakemeldinger på våre kurs og tilbud, samt forslag til nye tilbud. Dette kan gjøres på telefon 94508396.

 

Artikler om motivasjon: Psykologisk.no. Nøkkelen til god motivasjon.

Se også: selvdeterminationtheory.org

Hvordan øke gleden i hverdagen? Se filmer her:

https://psykiskhelse.no/nyheter/nye-videoer-hverdagsglede

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal
Fagutvikler
E-post
Telefon 945 08 396