Risør Frisklivssentral

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for personer som har behov for å komme i gang med livsstilsendringer knyttet til endret kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt eller mestring av faktorer som bidrar til fysiske eller psykiske helseplager.

Tilbud ved Frisklivssentralen i Risør

Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet, et variert og sunt kosthold samt røykeslutt har store gevinster for helsa. Frisklivssentralen er et tilbud for dem som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang med gode vaner. Man vil få oppfølging en periode, inntil man vil være “klar til å stå på egne ben” i forhold til å opprettholde en varig forandring. Tilbudene er varierte, enkle og passer alle!

Frisklivssentralen er en styrking av det forebyggende kommunale helsetilbud, og er spesielt utviklet med tanke på personer som har fått en levevanerelatert lidelse, eller står i fare for å få det. Tilbudene ledes av helsepersonell. Man kan selv ringe Frisklivssentralen eller spørre legen sin om informasjon.

Frisklivssentralen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og frivillige lag og foreninger, samt private aktører innenfor levevaneområdet. De kommunale tilbudene vil være utfyllende i forhold til andre tilbud i området, og vil arbeide for å gjøre andre tilbud bedre kjent.

Frisklivssentralen tilbyr

Sted for de fleste aktivitetene: Frydenborgsenteret, fysioterapien i 1. etasje (inngangsetasjen).

Samtaleoppfølging om levevaner

Dette er en samtale med en veileder om enten kostholdsendringer, trim og trening eller røykeslutt. Samtalen følger en bestemt samtaleteknikk (Endringsfokusert rådgivning/ Motiverende Intervju) som har dokumentert effekt i forhold til å endre levevaner. Man vil få oppfølging med 2 eller flere samtaler i løpet av en 3 måneders periode, av og til lengre. Du kan få samtale om kostholdsendringer, oppstart av trim eller et personlig treningsprogram.

Gruppetrim

Enkel og morsom styrke- og kondisjonstrening i gruppe. Passer for alle som trenger å komme i gang med trening og som har behov for endring av levevaner. Eksempler: Personer som er inaktive, har overvekt, vond rygg, høyt blodtrykk, diabetes type 2. Gir innføring i hvordan trene kondisjon, styrke, balanse og uttøyning. Etter en periode med denne typen trening vil man være bedre rustet til annen type trening, enten på egen hånd  eller andre tilbud som finnes i området. Ring for avtale på forhånd.

Medisinsk yoga

De viktigste gevinstene ved yoga avhenger av den enkeltes utgangspunkt og behov. Generelt viser forskning at yoga kan bedre immunforsvaret, senke blodtrykket og redusere risikoen for hjerte- og kar sykdommer. Regelmessig yoga motvirker angst, depresjon og søvnproblemer. Medisinsk yoga/Mediyoga er på vei inn i medisinsk rehabilitering. Yogaøvelsene er enkle og tilpasset den enkeltes fysiske form. Man veksler mellom å gjøre øvelser liggende på rygg, sittende på stol, stående eller ved å sitte på gulvet på mykt underlag. Det arbeides med pusteteknikk, noe som vil bidra til å dempe stress i kroppen. Ledes av spesialsykepleier som arbeider i Psykisk helse i kommunen med videreutdanning i kognitiv terapi og Mediyoga instruktør.

Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er beregnet på personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både privatliv og arbeid. Hva som oppleves som en belastning er individuelt, men kan betegnes som en ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer, og den opplevde situasjonen. Belastning er en opplevelse av manglende kontroll og mestring. Tegn/symptomer på overbelastning kan være:

  • Tretthet, utmattelse og vansker med konsentrasjonen
  • Muskelspenninger og smerter
  • Negativt selvbilde og tristhet
  • Raskere irritert og problemer med søvn og uro

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv teori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Ved å gjenkjenne og endre uheldige mestringsmåter, vil kursdeltakerne lære en mer hensiktsmessig måte å løse problemer på. Kurset er ikke ment som terapi, men skal gi deltakerne mulighet til selv å påvirke eller endre tankemønstre. Dette gjøres både ved aktiv deltakelse i kurset og med hjemmeoppgavene mellom samlingene. DET ER IKKE NØDVENDIG Å FORTELLE OM EGNE PROBLEMER PÅ KURSET. Kurset har plass til mellom 10-12 deltagere. Kursboka ”Kurs i mestring av belastning” blir brukt aktivt på hele kurset.

KiB-kurset ledes av to godkjente spesialsykepleiere, Åsne Austvik Johansen og Svein Andresen.

Kurset går over 8 kvelder. I tillegg kommer to oppfølgingskvelder i månedene som følger.

Kurssted: Møtelokalet til Psykisk helse, Sirisvei 14.

Kursavgift: kr 500 (dekker kursmateriell, frukt, kaffe, etc.)

Ring gjerne for mer informasjon, eller se på : www.psykiskhelse.no  og www.fagakademiet.no

Veiledning innen kosthold

Du kan få individuell oppfølging om endring av kosthold. Rådene som gis er i tråd med Statens kostanbefalinger. Det legges ikke opp dietter.

Kostholds-kurset “Bra mat for bedre helse” vil bli satt opp årlig.  Brosjyre til bra mat kurs (PDF, 2 MB)

Veiledning innen røykeslutt

Frisklivssentralen tilbyr individuelle samtaler om røykeslutt. Her kan du få hjelp til motivasjon og fremgangsmåte. Har du forsøkt å slutte før, men har begynt igjen, er du ikke alene. Åtte av ti som røyker har prøvd å slutte, og blant disse har nær halvparten eller mer prøvd tre ganger eller flere. Den gode nyheten er at øvelse gjør mester! Kontakt Frisklivssentralen på tlf: 94508396

Oversikt over aktivitetstilbud i kommunen

I Risør finnes det mange aktivitetstilbud både i regi av lag og foreninger og i regi av private aktører. Eksempler er Helsesporten med varmtvannstrening og andre aktiviteter, ulike typer yoga både på Fredshuset og på Sagjordet, treningssentre med personlig oppfølging og treningsapparater, spinning, aerobic og yoga. Det finnes også “Gubbetrim”, trim med LHL, padling/roing, mulighet til å gå tur sammen med andre, mm.

Eksempler:

Helsesporten: Vanngym onsdager kl. 19-21. Møt opp i svømmehallen på Kjempesteinsmyra. Jette Grefstad leder trimmen.

LHL trim: Tirsdag kl. 18. Sted: Hønseheia. Møt opp. Likemannskafè tirsdag kl. 14-15. Sted: Lionsstua Frydenborgsenteret. Gågruppe mandager kl. 11.30 fra Circle K (Statoil) på Frydendal (starter i mars 2016).

Revmatikerforeningen: Mulighet for å svømme i varmt vann i bassenget i Risør onsdag kl. 18-19. Møt opp.

Risør sanitetsforening: Medlemmer kan svømme i bassenget i Risør hver onsdag fra kl. 15-16. Møt opp.

Treningssentre: Atletix og Risør Fysikalske.

Frisklivssentralen ønsker tilbakemelding fra lag og foreninger og private som driver ulike tilbud, for å kunne videreformidle informasjonen. Se for øvrig Idrettslag og trimtilbud

Mer om Frisklivssentral

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal
Fagutvikler
E-post
Telefon 945 08 396