Gratis HPV-vaksine til kvinner

Alle kvinner født mellom 1991 og 1996 har tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et halvårig vaksinasjonsprogram på 3 doser. Tilbudet startet i november 2016 og må være påbegynt for den enkelte før utgangen av 2018.

Hvem bør ta HPV-vaksinen?

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. 

Om HPV-vaksine

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kunne kvinner som er født i 1991 eller senere, også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6 -7 måneder og må startes opp innen utgangen av 2018. Vaksinen kan ikke gis til gravide, men kan gis i ammeperioden.

Vaksinasjon i Risør kommune

Ring Helsestasjonen for avtale om vaksinering på Helsestasjonen i Risør i Kragsgata 48B.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine                                           

Se Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Åpningstider

Helsestasjonen i Risør
Kragsgata 48B
Mandag-fredag kl 08.30-14.30
Tlf. 37 14 97 65