Helsestasjon for barn 0-5 år

Ved helsestasjonen gis en rekke tjenester knyttet til svangerskap, helsekonsultasjoner av mor og barn, oppfølging av barnets vekst og utvikling og veiledning til foresatte.

Velkommen til Risør helsestasjon 0-5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som forelder best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du fagpersoner som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt!

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år og deres foresatte. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og babyen din. Nyinnflyttere bes kontakte helsestasjonen ved ankomst.

Les mer om helsestasjonens program og tilbud på www.helsenorge.no  

Hjemmebesøk og møter på helsestasjonen

Etter at dere er kommet hjem med et nytt barn, tilbys dere tidlig hjemmebesøk av jordmor, og helsesykepleier noen dager etter. Vårt fokus er å veilede dere i forhold til barnets trivsel, ernæring og utvikling gjennom de første viktige årene. Vi er opptatt av å hjelpe hele familien med å finne gode løsninger. Helsesykepleier tilbyr flere konsultasjoner individuelt eller i grupper, og samspill med barnet har stort fokus. Vi bruker tolk ved behov. Vaksinering av barnet tilbys etter folkehelseinstituttets anbefaling, og dette er gratis. 

Les mer om nasjonalt barnevaksinasjonsprogram på www.fhi.no/om-bvp

Vi har også faste legekonsultasjoner for å følge barnets utvikling ved 6 uker, ½ år, 1 år og 2 års alder. Helsestasjonen har lege tilstede på onsdager. Fra og med 1. mai 2019 vil lege være tilstede torsdager. Fysioterapeut deltar i barselgruppe og ved 18 måneders konsultasjon.

Vi ber om at du ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men kontakter egen fastlege eller legevakt.

Hva hvis foreldre trenger ekstra hjelp?

Helsesykepleier og andre i helsestasjonen kan tilby foreldreveiledning og ulike samtaler i grupper eller individuelt. Ta kontakt ved behov.

Hva koster det?

Alle tilbud ved helsestasjonen er gratis.

Åpningstider

Helsestasjonen i Risør
Kragsgata 48B
Mandag-fredag kl 08.30-14.30
Tlf. 37 14 97 65