NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen

Risør NAV betjener den kommunale sosialtjenesten og den statlige trygde- og arbeidsforvaltningen.

Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Sosialtjenesteloven

Åpningstider

Drop in alle dager mandag - fredag klokka 12.00-15.00 (fra og med 6. november 2017).

Kontoret betjener timeavtaler alle dager klokka 08.00-15.30.

NAV Risør holder til i Tjenngata 9.

www.nav.no har åpent hele døgnet, alle dager.

 

Leder for NAV Risør er Hege Kristin Kirkhusmo.