Korona - sentralbord og kommunale kontorer

Mandag 17. august åpnes sentralbordet på kommunehuset for publikum. 
Vi ber alle besøkende holde minst 1 meter avstand og følge smittevernreglene.

Lokal informasjon om korona i Risør kommune

Kontakt oss

Sentralbord tlf: 37 14 96 00
Åpningstid: kl. 09:00-15:00
post@risor.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset
Furumoveien 1
Risør

Postadresse

Postboks 158
4952 Risør
 

Søk etter ansatte

I ansattoversikten finnes ansatte i Risør kommune som kan kontaktes direkte, via telefon eller e-post. Ansatte som ikke finnes i oversikten kan nås ved henvendelse til ekspedisjonen eller det enkelte arbeidssted.

Vakttelefoner i Risør kommune 

Vakttelefoner
Avdeling Ansvarlig/kommentar Telefonnummer
Teknisk vakt 94 52 11 11
Psykisk helse vakttelefon 48 88 27 57
Hjemmesykepleie vakttelefon Ved akutt sykdom, kontakt fastlegen din. 90 53 26 11
Koronatelefonen 48 99 76 61
Frydenborgsenteret 94 50 5392

 

SMS-varsling 

Risør kommune benytter Varsling24 til SMS-varsling til innbyggere.