Markering av 8. mai i Risør

Her er talen og kransnedleggelsen fra markeringen av frigjørings- og veterandagen i Risør. Opptak gjort av iRisør v/Tore Myrberg.