Markering av 8. mai 2022

8. mai feirer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og fram til dagens inter­nasjonale operasjoner.

Program for dagen

11.00: Gudstjeneste for rettferdighet og fred i Risør kirke
Prest: Arne Lauvhjell, organist Jan Egil Berg. Marinemusikkens gruppe deltar

13.00: Markering ved minnestøtten på Solsiden.
Ordfører Per Kr. Lunden holder appell (DOCX, 14 kB)
Veteran-representant Stein Løvdok holder appell (PDF, 713 kB)og legger ned krans.
Marinemusikkens gruppe deltar.

14.30: Konvoibyen
Markering ved minnestøtta i Konvoibyen. Marinemusikkens gruppe deltar.
Ordføreren legger ned krans og holder appell (DOCX, 14 kB).

15.30: Servering av kaffe og kake i Konvoibyens aula for veteraner og deres familier, beboere, venner av Konvoibyen og øvrige frammøtte ved markeringen.

Veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner er spesielt invitert til alle arrangementer. Veteraner fra nabokommuner er velkomne til å delta.

 

Som i fjor markeres veteran- og frigjøringsdagen 8. mai i Risør med bekransninger av minnestøttene på Solsiden og i Konvoibyen. Inntil 20 personer er invitert til de to markeringene som formidles digitalt både direkte og i opptak. Alle oppfordres ellers til å markere den viktige dagen i mindre grupper og med flaggheising.

Her er talen og kransnedleggelsen fra markeringen av frigjørings- og veterandagen i Risør. Opptak gjort av iRisør v/Tore Myrberg.

8. mai i år er markering av Frigjørings- og veterandagen og markering av Konvoibyens 50-årsjubileum. 

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post