Markering av 8. mai i Risør

Her viser vi direktesendinger fra markeringer i forbindelse med 8.mai i Risør. Det er Mediehuset Lisand som er ansvarlig for direktesendingene. 

 

Som i fjor markeres veteran- og frigjøringsdagen 8. mai i Risør med bekransninger av minnestøttene på Solsiden og i Konvoibyen. Inntil 20 personer er invitert til de to markeringene som formidles digitalt både direkte og i opptak. Alle oppfordres ellers til å markere den viktige dagen i mindre grupper og med flaggheising.

Her er talen og kransnedleggelsen fra markeringen av frigjørings- og veterandagen i Risør. Opptak gjort av iRisør v/Tore Myrberg.

8. mai i år er markering av Frigjørings- og veterandagen og markering av Konvoibyens 50-årsjubileum.