Markering av 8. mai 2021

Som i fjor markeres veteran- og frigjøringsdagen 8. mai i Risør med bekransninger av minnestøttene på Solsiden og i Konvoibyen. Inntil 20 personer er invitert til de to markeringene som formidles digitalt både direkte og i opptak. Alle oppfordres ellers til å markere den viktige dagen i mindre grupper og med flaggheising.

Det er varaordfører Viktor Hauge som vil holde tale og foreta bekransningen ved de to markeringene. Her deltar også en signalgruppe fra Marinemusikken i Horten og representanter fra Konvoibyen og veteraner bosatt i kommunen. Ansvarlig for programmet er ordfører Per Kr. Lunden og styreleder i Konvoibyen (Skagerak Boligstiftelse) Per Anders Østerholt.

Markering og smittevern

- I samråd med kommuneoverlegen har vi laget et program som ivaretar smittevern med maksimalt 20 frammøtte. Det blir også et kort program. Det er trist igjen å måtte redusere en så viktig markering som mange ønsker å delta på. Vi har tidligere, før koronaen, sett et stort frammøte ved minnestøtten på Solsiden. Vi har også normalt hatt besøk at fullt korps fra Marinemusikken i Risør. Alt dette håper vi er på plass igjen 8. mai neste år. Risør, som vertskap for Konvoibyen, har også et spesielt ansvar for å minnes krigsseilerne og deres kamp både under og etter krigen, sier ordfører Per Kr. Lunden. Han håper også neste år å kunne invitere alle veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner til en egen veteran-frokost i tillegg til markeringer ved minnestøttene.

Ordfører takker

- Vi markerer også veterandagen 8. mai. Vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og fram til dagens inter­nasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Disse veteranene har tatt sin del av ansvaret for internasjonal fredsbygging og lagt grunnlag for større frihet og bedre utvikling i land der freden har hatt veldig magre kår. Forsvaret og det offentlige Norge har ikke alltid vært så flinke til å ivareta veteranene. For de som reiser ut i oppdrag nå, er det heldigvis veldig bra. Men flere som har vært ute i tidligere tiår sliter med ettervirkninger av ute-oppholdet. Dette krever oppmerksomhet både fra kommune og stat. Jeg vil takke alle veteraner for innsatsen og gratulere med veterandagen, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Markering ved minnestøtten på Solsiden klokken 10:00

Markering i Konvoibyen klokken 12:00

Ønsker du å se tidligere markeringer? 

Du kan se tidligere markeringer fra 8. mai i Risør her: Markeringer fra 2018 og 2020.