SISTE JUBILEUMSVERKSTED

Tirsdag 24.mai kl. 17.00-19.00, arrangerer vi det siste jubileumsverkstedet på Risør Rådhus. 

• Velkommen v/Lene Gunsteinsen, AP.
• Mål og rammer for Byjubileet 2023.
• Gjennomgang av søknadskjema og kriterier til kulturmidler og jubileumsmidler for 2022 og informasjon om jubileumsmidler for 2023.
• Jubileumsfrister.
• Speed-intro til jubileumssting på gang: Blant annet representanter fra idretten, Risørskolene v/Beate Aas og Risør By om jubileumsprodukter på gang.
• Speedpotpuri om historiebøkene vi kan boltre oss i som jubileumsinspirasjon. Peders Bok, Risør By sin historie og flere. 
• Vi oppfordrer lag og foreninger og ALLE som måtte gå med en jubileumsentusiast i seg fra Gjernes og Søndeled i øst til Sild og Hope i sør, til å komme. 
• Åpen mikrofon og drodling
 

Vi gleder oss! Vel møtt!

 

Byjubileet 2023

Formål

I 2023 er Risør by 300 år. Dette skal markeres. Jubileet skal være for alle og det skal inviteres til at innbyggerne, frivillige, næringsliv, institusjoner, aktører og foreninger skal kunne delta og medvirke. 
Jubileet skal inneholde et hovedarrangement rundt stiftelsesdatoen, byutviklingsrettede prosjekter og sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangementer og tiltak i jubileumsåret.

Målgrupper – hvem er byjubileet være for?

  • Byjubileet er en markering for alle i kommunen, med hele dens mangfold, og med et spesielt fokus på unge og barnefamilier
  • Byjubileet er også være for våre gjester, og de som kan tenke seg å bo og leve i Risør

Løfter og ambisjoner – hva er våre mål?

  • Vi skal vise frem det verdifulle i byen og skapet et mangfold av sterke opplevelser
  • Vi skal bli bedre kjent med Risør, folkene som bor her og de som besøker oss
  • Vi skal lage en folkefest som inspirer til varige aktiviteter og tiltak i årene som kommer

Verdier

  • Inkluderende
  • Lekent
  • Solid

Har du forslag til arrangement til Byjubileet i 2023?

Har du en ide som du, ditt lag, forening, organisasjon eller bedrift ønsker å gjennomføre i jubileumsåret 2023? 

I skjema under finner du et par spørsmål som det kan være lurt å reflektere litt over før du sender inn.

Kort vei fra ide til handling (DOCX, 92 kB)

Styringsgruppe

Kulturutvalget er Styringsgruppe for Byjubileet og dermed overordnet beslutningstaker for prosjektet. Etter hvert ordinære kulturutvalg settes utvalget som styringsgruppe og har slik tett oppfølging av arbeidet underveis, samt forslag til innhold og gjennomføring av Byjubileet.

Sekretær for styringsgruppa er kultursjef Anna Stina Næss.  

Medlemmer i Kulturutvalget: 

Kulturutvalget

Kulturutvalget
Navn Parti Rolle
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Leder i utvalg
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Nestleder i utvalg
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem
Vidar Iversen Rødt Utvalgsmedlem
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem
Line Granjord Paulsen Høyre Utvalgsmedlem
Mads Christian Hveem Venstre Utvalgsmedlem
Gro Øymyr Rødt Varamedlem i utvalg
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem i utvalg
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Jens Høibø Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Viggo Mathisen Larsen Høyre Varamedlem i utvalg
Signe Leonore Lindstøl Høyre Varamedlem i utvalg
Else Tollan Bøhn Høyre Varamedlem i utvalg
Sara Sægrov Ruud Venstre Varamedlem i utvalg

Det er opprettet en Programkomite for Byjubileet 2023. Programkomiteen arbeider med å utforme den overordnede plattformen for jubileet, planlegge innhold og skape et helhetlig program for jubileet. Programkomiteen skal forholde seg til lag og foreninger, festivaler og aktører i Risørs kulturliv. Disse aktørene skal inviteres inn til å skape egne jubileumsarrangementer i jubileumsåret og koordinere disse inn i det helhetlige jubileumsprogrammet. Programkomiteen er en tverrfaglig gruppe med kompetanse og nettverk som blir viktig i arbeidet.
Programkomite

Medlemmer i programkomiteen:

Leder: Per Kristian Lunden, ordfører AP
Eirik Dørsdal
Jenny Hultqvist
Per Engh Halvorsen
Siri Linn Lunden
Harald Lindstøl
Kari-Anne Røisland
Ketil Thorvaldsen
Sigurd Lindstrøm
Ågot Bugge
Anna Stina Næss


Sekretær for programkomiteen er Anna Stina Næss  

Referat og opptak

Referat fra møtene blir publisert på denne siden fortløpende. 

Møte med Styringsgruppen 12.05.2021 - Opptak fra Teams

Har du spørsmål eller innspill? 

Ved spørsmål eller innspill til arbeidet med Byjubillet, ta kontakt med kultursjef Anna Stina Næss, eller kommunalsjef Kamilla Solheim.

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698
Kamilla Solheim
Kommunalsjef Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 37 14 97 35
Mobil 986 60 483