Har du innspill? 

Det inviteres til et informasjons- og innspillsmøte for lag- og foreninger, privatpersoner, kulturaktører m.fl i august 2021.

Mer informasjon kommer! 

Byjubileet 2023

I 2023 er Risør by 300 år. Dette skal markeres. Jubileet skal være for alle og det skal inviteres til at innbyggerne, frivillige, næringsliv, institusjoner, aktører og foreninger skal kunne delta og medvirke. 

Formål

Jubileet skal inneholde et hovedarrangement rundt stiftelsesdatoen, byutviklingsrettede prosjekter og sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangementer og tiltak i jubileumsåret.

Styringsgruppe

Kulturutvalget er Styringsgruppe for Byjubileet og dermed overordnet beslutningstaker for prosjektet. Etter hvert ordinære kulturutvalg settes utvalget som styringsgruppe og har slik tett oppfølging av arbeidet underveis, samt forslag til innhold og gjennomføring av Byjubileet.

Sekretær for styringsgruppa er konstituert kultursjef Ågot Bugge.  

Medlemmer i Kulturutvalget: 

Tove Hansen Arbeiderpartiet Leder i utvalg
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Nestleder i utvalg
Paal Eckhoff Salvesen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem
Line Granjord Paulsen Høyre Utvalgsmedlem
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem
Iver Sørdahl Venstre Utvalgsmedlem
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem
Gro Øymyr Rødt Varamedlem i utvalg
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem i utvalg
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Jens Høibø Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Viggo Mathisen Larsen Høyre Varamedlem i utvalg
Signe Leonore Lindstøl Høyre Varamedlem i utvalg
Else Tollan Bøhn Høyre Varamedlem i utvalg
Mads Christian Hveem Venstre Varamedlem i utvalg


Programkomite

Det er opprettet en Programkomite for Byjubileet 2023. Programkomiteen arbeider med å utforme den overordnede plattformen for jubileet, planlegge innhold og skape et helhetlig program for jubileet. Programkomiteen skal forholde seg til lag og foreninger, festivaler og aktører i Risørs kulturliv. Disse aktørene skal inviteres inn til å skape egne jubileumsarrangementer i jubileumsåret og koordinere disse inn i det helhetlige jubileumsprogrammet. Programkomiteen er en tverrfaglig gruppe med kompetanse og nettverk som blir viktig i arbeidet.

Medlemmer i programkomiteen:

Leder: Per Kristian Lunden, ordfører AP
Eirik Dørsdal
Jenny Hultqvist
Per Engh Halvorsen
Siri Linn Lunden
Harald Lindstøl
Kari-Anne Røisland
Ketil Thorvaldsen
Sigurd Lindstrøm
Ågot Bugge


Sekretær for programkomiteen er konstituert kultursjef Ågot Bugge.  

Referat og opptak

Referat fra møtene blir publisert på denne siden fortløpende. 

Møte med Styringsgruppen 12.05.2021 - Opptak fra Teams

Har du spørsmål eller innspill? 

Ved spørsmål eller innspill til arbeidet med Byjubillet, ta kontakt med konstituert kultursjef Ågot Bugge, eller kommunalsjef Kamilla Solheim.

Kontaktinformasjon

Kamilla Solheim
Kommunalsjef Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 37 14 97 35
Mobil 986 60 483
Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator og konst. kultursjef
E-post
Telefon 37 14 97 82
Mobil 482 34 375

Konstituert enhetsleder og kultursjef