Bidra i aktivitetstilbudet i sommer?

Det er flere muligheter for deg som ønsker å bidra til at barn og ungdom får gode opplevelser i sommer! 

Aktivitetsleder

Vi har ansatt 7 aktivitetsledere som skal ha ansvar for aktitvitetstilbudet i sommerferien, og som også vil være med på noen av tilbudene som andre enn Risør kommune har ansvar for. Mads, Erik, Ivana, Benjamin, Ole, Marie og Anders er klare for å ha det gøy sammen med barn og ungdom i Risør i sommer!

Assistent

I noen av aktivitetene vil det være med assistenter, elever på videregående skole som har fagkunnskaper eller interesser innenfor en aktivitet som vil hjelpe aktivitetslederne med det som trengs for at deltakerne skal få utbytte av aktivitetstilbudene. 

Frivillig

Er du eldre enn målgruppa for tilbudene, altså du gikk ut av 10. klasse i fjor eller før det, kan du likevel være velkommen til å delta som frivillig i noen av tilbudene - rett og slett fordi du også syns det er gøy, og har noe du kan dele med deg til yngre ungdom. Følg med og se hvilke muligheter som byr seg!  

Bidra gjennom ditt lag eller din forening

Hvis ditt lag eller din forening bidrar med å organisere en aktivitet, er det dere som definerer hva som trengs av ledere og assistenter for å gjennomføre aktiviteten. Noen benyttet muligheten til å melde inn tilbud og få del av tilskuddet innen fristen 22. april. Det er nå ikke mer penger igjen, men hvis flere ønsker å bidra er dette en flott anledning til å vise dere og fritidstilbudet deres fram for barn og unge og rekruttere nye medlemmer!

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte