Lede eller hjelpe til med aktivitetstilbud i sommerferien?

Det er flere muligheter for deg som ønsker å bidra til at barn og ungdom får gode opplevelser i sommer! 

Aktivitetsleder

Fyller du kriteriene og har lyst til å ha ansvar for gjennomføring av aktitvitetstilbud, kan du søke på stilling som aktivitetsleder innen 28. april. Gå til stillingstutlysning for aktivitetsledere

Assistent

Det kan bli behov for assistenter, for eksempel elever på videregående skole som har fagkunnskaper eller interesser innenfor en aktivitet og kan tenke seg å hjelpe aktivitetslederne med det som trengs for at deltakerne skal få utbytte av aktivitetstilbudene. Dette vil være betalte oppdrag. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis vi ser at det blir behov for assistenter.

Frivillig

Er du eldre enn målgruppa for tilbudene, altså du gikk ut av 10. klasse i fjor eller før det, kan du likevel være velkommen til å delta som frivillig i noen av tilbudene - rett og slett fordi du også syns det er gøy, og har noe du kan dele med deg til yngre ungdom. Følg med og se hvilke muligheter som byr seg når mer har kommet på plass!  

Bidra gjennom ditt lag eller din forening

Hvis ditt lag eller din forening bidrar med å organisere en aktivitet, kan dere søke om en del av tilskuddet for å gjøre det mulig å gjennomføre. Da er det dere som definerer hva som trengs av ledere og assistenter for å gjennomføre aktiviteten. Se hvordan dere kan søke om tilskudd og være arrangør av aktivitetstilbud i sommerferien. Søknadsfristen er 22. april, men det kan finnes muligheter også etter denne dato hvis det er penger igjen.

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte