Hva er sommerskolen i Risør?

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det er gratis å delta.

Vi er i ferd med å sette opp et program med ulike aktiviteter i sommer. Følg med her på kommunens hjemmeside!

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte