Frivillighetens År 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!

Onsdag 17. november var det invitert til inspirasjonskveld på Rådhuset, som et startskudd for et vell av møteplasser i tiden framover for frivillige, lag og foreninger i Risør kommune.
Du kan se presentasjonen som ble gjennomgått på inspirasjonskvelden (PDF, 3 MB) her, eller gå rett til alt du trenger av informasjon om tilskuddsmuligheter, inspirasjon og materiell på Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)