Frivillighetsprisen 2023

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år. Det er tusenvis av arbeidstimer, men regnestykket kan umulig bli eksakt for frivilligheten er så mangfoldig.

Hvem kan få prisen? 

Frivillighetsprisen gis til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Ideer, pågangsmot og gjennomføringsevne har synlig bedret trivsel og livsaktivitet i Risør kommune, her er det frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultat. Det kan være frivillige innsats over lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode. Styret i Frivilligsentralen avgjør hvem som skal få frivillighetsprisen.

Hvem kan nominere? 

Lag, foreninger, organisasjoner og Frivilligsentralen inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Risør kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater. Innkomne forslag vurderes av styret i Frivilligsentralen i Risør, som på bakgrunn av retningslinjene vedtar hvem som skal få prisen. Det følger ikke penger med i prisen. Prisen er en anerkjennelse fra det lokale sivile samfunn i Risør kommune.

Frist for nominering

Frist for innmelding av kandidater er 1. november 2023. Send din nominasjon til post@risor.kommune.no og merk med sak 23/ 4305

Formålsparagraf for frivillighetsprisen

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Retningslinjer for frivillighetsprisen i Risør

 • Frivillighetsprisen i Risør er en årlig pris som deles ut av frivilligsentralen i Risør.
 • Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livaktivitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygg samfunn.
 • Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale sivile samfunn i Risør kommune.
 • Lag, foreninger, organisasjoner og frivilligsentralen inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Risør kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater.
 • Innkomne forslag vurderes av styret i Frivilligsentralen i Risør, som på bakgrunn av disse retningslinjer vedtar hvem som skal få prisen.
 • Vinner av prisen mottar kr. 10 000.- i premie
 • Prisen bør deles ut i forbindelse med et arrangement tilknyttet FNs Internasjonale Frivillighetsdag 5. desember
   

Mottaker av Frivillighetsprisen 2021: Thomas Axelsen

Frivillighetsprisen ble enstemmig vedtatt av styret i Frivilligsentralen den 9. desember.

Her er begrunnelsen:

Frivillighetsprisen går i år til en person som har dratt i gang noe som manglet og løftet opp noe som lå nede.
Vinneren har sørget for et tilbud som treffer.
Han har vært en ildsjel i miljøet i over 30 år.
Vedkommende er en svært engasjert og motiverende trener med fokus på idrettsglede.
Han har reist noe som lå nede på en formidabel måte.
Personen har starta en helt ny klubb, Risør IL, og sørget for at den er blitt stor, veldrevet og viktig.
Han har løftet friidrett på en måte som ingen har gjort på lenge. Han treffer bredden, og alle kan være med uansett hvilken form de er i. Han har vært en pådriver for å starte og drive løpegruppa som også er en del av Risør IL. Han har vært med på å skape en motivasjon for mosjonsløping i denne gruppa som innehar alt fra barn til voksen. Dette er folkehelse i praksis.
Hans engasjement, gjennomføringsevne og fokus på idrettsglede er fantastisk. Han er flink til å få alle med.
Årets Frivillighetspris 2021 går til Thomas Axelsen.

Torfinn Skåttet var tilstede ved overrekkelsen for Aust-Agder Blad: 30 år for idretten i Risør - ikke rart han fikk Frivillighetsprisen (for abonnenter)

Bilde fra prisoverrekkelsen - Klikk for stort bildeLeder av Frivilligsentralens styre, Lene Gunsteinsen overrakte Frivillighetsprisen for 2021 til Thomas Axelsen Torfinn Skåttet, Aust-Agder Blad

Kontaktinformasjon

Knut Jost Arntzen
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 99 59 69 88