Frivillighetsstrategi - prosessen

Ny versjon av Risør kommunes frivillighetsstrategi etter tilpasning til den fylkeskommunale strategien (høringsversjon) og innspill til høringsutkast våren 2021 er sendt til behandling i råd, utvalg og kommunestyre i februar. Her finner du dokumentene: 

Flere forhold gjør at det kan oppstå et ønske om å utforme en Frivillighetsstrategi 2.0 ganske snart, blant annet som et resultat av aktivitet som er iverksatt gjennom Frivillighetens år 2022, Byjubileum Dokumentnr.: 21/1494-22 side 6 av 6 i 2023, og at det ansettes en Frivillighetskoordinator i 100 % stilling som vil ønske å sette sitt preg på strategien. Kommunedirektøren er dermed fornøyd med at arbeidet i Risør har kommet så langt at kommunens Frivillighetsstrategi 1.0 nå fremmes for politisk behandling, slik at vi har en felles plattform for arbeidet i den spennende tiden som nå ligger foran oss.

Oversikt politiske møter med saksdokumenter - direktesending/opptak av politiske møter/Kommunestyret

Risør kommunes strategiutkast og prosess i 2021

Kulturutvalget vedtok i sitt møte 14. april 2021 å legge utkast til frivilligstrategi, med tilhørende veileder for frivillig innsats, ut på høring. Høringen åpnet for at interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt andre interesserte fikk mulighet til å påvirke strategien. Det kom elleve høringsinnspill før fristen opprinnelig satt til 15. mai, og ytterligere ett innspill innen forlenget frist som etter innspill ble satt til 1. september. Alle innspillene finnes nedenfor.  Innspillene er tatt med i betraktning før ny versjon legges fram for behandling i kommunens råd, kulturutvalget og livsløpsutvalget før endelig behandling i bystyret.

Etter at Risør kommune sendte strategien på høring, mottok vi høringsutkast til Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi. Videre arbeid med Risør kommunes frivillighetsstrategi knyttes tett opp i mot fylkeskommunens strategi.

Høringsuttalelse på Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi (PDF, 443 kB) ble behandlet i bystyret 30. september (PS 21/91). Opptak av behandling av høringsuttalelse i bystyret kan du se her, sammen med behandling av vedtektene til styret i Risør frivilligsentral. Her kan du lese mer om Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi, som skal være ferdig til Frivillighetens År 2022.  

Dokumenter til høring våren 2021:

Saksframlegg med informasjon om prosess og forslag til prioriterte tiltak (PDF, 474 kB)

Utkast til Strategi for frivillighet i Risør kommune (frivilligstrategi) (PDF, 2 MB)

Veileder for frivillig innsats i Risør kommune (PDF, 895 kB)

Forlenget høringsfrist og åpent møte

I Kulturutvalgets møte 12. mai 2021 fremmet Tove Hansen (Ap) forslag om å "arrangere et møte med aktuelle høringsinstanser, dvs alle lag og foreninger, for om mulig få til en god dialog samt flere innspill. Kulturutvalget bestemte å utsette høringsfristen på frivilligstrategien til etter et allmøte på Teams der alle lag og foreninger inviteres til å gi innspill".  

Åpent møte på Teams for lag og foreninger ble avholdt mandag 21. juni 2021. På møtet ble det informert om strategiens innhold, og åpnet for spørsmål og dialog. Med dette fikk alle mulighet til å sette seg inn i mottatte innspill så langt og anledning til å gi innspill innen ny frist. Ny frist for innspill ble først satt til 10. august, men etter innspill fra møtet har arbeidsgruppa utsatt fristen ytterligere, til 1. september, for å gi lag og foreninger bedre mulighet til å møtes etter sommeren. 

Mottatte høringsinnspill 

Innspill til frivilligstrategi 2021
Tittel Publisert Type
Risør idrettsråd - høringsinnspill 11 mai 2021.docx

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør idrettsråd - høringsinnspill 11 mai 2021.docx.pdf
Eldrerådet - høringsinnspill 12 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eldrerådet - høringsinnspill 12 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - høringsinnspill 11 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Risør Arbeiderpartis bystyregruppe - høringsinnspill 11 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Arbeiderpartis bystyregruppe - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøksvenn med hund

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøksvenn med hund.pdf
Risør Pensjonistforening - høringsinnspill 14 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Pensjonistforening - høringsinnspill 14 mai 2021.pdf
Risør Sanitetsforening - høringsinnspill 14 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Sanitetsforening - høringsinnspill 14 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøkstjenesten

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøkstjenesten.pdf
Råd for personer med funksjonsnedsettelser - høringsinnspill 12 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Råd for personer med funksjonsnedsettelser - høringsinnspill 12 mai 2021.pdf
Styret for Risør frivilligsentral - høringsinnspill 10 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styret for Risør frivilligsentral - høringsinnspill 10 mai 2021.pdf
Risør Ungdomsråds arbeidsutvalg - høringsinnspill 6 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Ungdomsråds arbeidsutvalg - høringsinnspill 6 mai 2021.pdf
NAV Risør - høringsinnspill 11 mai 2021

25.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NAV Risør - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Frida Fred Dørsdal aktivitetsansvarlig Psykisk helse - høringsinnspill 11 mai 2021

25.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Frida Fred Dørsdal aktivitetsansvarlig Psykisk helse - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Rockeklubbens innspill til frivilligstrategien 31 august 2021

16.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rockeklubbens innspill til frivilligstrategien 31 august 2021.pdf
Helse og omsorg - høringsinnspill 19. august 2021

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Enhet Helse og omsorg - høringsinnspill 19. august 2021.pdf

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98
Kamilla Solheim
Kommunalsjef Samfunnsutvikling
E-post
Mobil 98 66 04 83