Frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen holder til på kommunehuset og på SEFF, Senter For Frivillighet, i Sykehusgata 7.
Frivilligkoordinatoren har ansvar for å følge opp tiltakene i kommunens Frivillighetsstrategi

Frivilligsentralens ressursgruppe

Medlemmene i frivilligsentralens ressursgruppe har i perioden uten frivilligkoordinator delt ansvaret for å koordinere arbeidet mellom seg, hver med utgangspunkt og nedslagsfelt innenfor sitt område. Ressursgruppa vil bistå frivilligkoordinator også i tida framover.

Område samfunnsutvikling

  • Kulturkoordinator Ågot Bugge. Ansvar (blant annet): Generelle henvendelser via frivillig@risor.kommune.no, direkte dialog med frivillige, Ungdommens programråd, Kino/scene. Arena: (blant andre): Risørhuset, Scenehuset
  • Kultursjef Anna Stina Næss. Ansvar (blant annet): samhandling innen kunst, kultur, idrett og frivillighet, samt tildeling av økonomiske midler til lag og foreninger
  • Biblioteksjef Anita Vestervik. Ansvar (blant annet): Aktivitet og innhold i og i tilknytning til bibliotekets formål, eks. Språkcafé, leksehjelp mm. Arena: (blant andre): Biblioteket, Litteraturrommet
  • Programrådgiver i Flyktningtjenesten Kristin P. Aasbø. Ansvar (blant annet): samhandling med brukere i NAV

Område skole og barnehage

  • BTI-koordinator Malin Paust. Ansvar (blant annet): Tverrfaglig samhandling for utsatte barn og unge, folkehelse. Arena: (blant andre): Skolene som nærmiljøanlegg

Område helse og omsorg

  • Fagutvikler rehabilitering Christine K. Sønningdal. Ansvar (blant annet): Kosthold, trening, røykeslutt mm  v/Frisklivssentralen, Frokostverter/aktiviteter for eldre. Arena: (blant andre): Frydenborgsenteret, Tjennasenteret

 Digitale kanaler

Frivilligkoordinator og ressursgruppa oppdaterer og videreutvikler bruken av de digitale kanalene fortløpende.

Kontaktinformasjon

Knut Jost Arntzen
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 99 59 69 88