Risør frivilligsentrals hjemmeside

Vi er i ferd med å oppdatere innholdet på hjemmesiden http://risor.frivilligsentral.no/ 

Inntil videre vil du finne mest oppdatert informasjon på vår facebookside, https://www.facebook.com/risorfrivilligsentral 

Kontakt frivilligsentralen

Ønsker du å komme i kontakt? Du kan sende en e-post til knut.jost.arntzen@risor.kommune.no eller ringe på tlf. 995 96 988.