Lån av idrettshaller

Risør kommune krever ikke halleie av lag og foreninger for bruk av kommunens idrettshaller og svømmehall. 


Følgende bygg kan lånes til trening, kamper og andre aktiviteter, Risørhallen, Idrettsbygget på Kjempesteinsmyra, svømmehallen og gymsalen på Risør videregående skole Hønseheia (ikke i helgene).

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Dette annonseres i Aust Agder Blad, kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-profil.

Det er lag og foreningers ansvar å søke på treningstider innen fristen som er satt.

Treningstidene fordeles av Idrettsrådet.
 

 

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 78
Mobil 995 86 808

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt