SVØMMEBASSENGET ER STENGT INNTIL VIDERE

Mandag 6. mars; Svømmebassenget er stengt på grunn av forurenset badevann!

Bassenget vil åpnes på ettermiddagen tirsdag 7. mars.