Foreninger for eldre

Eldresenteret – Vi over 60

Kjersti E. Saltnes
kjerstijes@gmail.com

Risør Pensjonistforening

Jens Høybo Tlf. 976 69 542
jenshoei@online.no