Søndagsskoler

Den Evang. Luth. Frikirke Risør menighets søndagsskole.
v/ Knut T. Homme
Tlf: 37 15 13 39
Vestlandstykket 7, 4950 Risør

Indre Søndeled Søndagsskole
Ivar Tormod Eidet
Tlf 37 15 53 07
Torbjørnsdal

Risør Menighets Søndagsskole
Marit Sivertsen
Buvik, 4950 Risør

Røed Søndagsskole
Karen Lerpold
Tlf. 37 15 51 41
4994 Akland