Velforeninger

Velforeninger

Vi er avhengig av publikum for å holde vår oversikt ajour. Ta kontakt hvis det er noe som er feil eller det har skjedd endringer.

Akland Vel
Gerd Langemyr
Tlf. 992 73 666
Kviåsen 18, 4994 Akland

Bjønndalsknatten Velforening Barmen
Frank Nordby
Margarethas vei 15, 1473 Lørenskog
fanordby@online.no

Bossvik Vel
Svein Walstad
Risørvn 666, 4950 Risør
swalstad@gmail.com

Breibukta Vel
Joakim Lie
Mobil 957 58 317
joakimli@online.no

Båtviksdalen Hyttefelt
Anders Løberg
Gimleveien 7, 1358 JAR
baatsvikdalen@gmail.com

Dueveien Vel
Arve Terjesen

Erle- og Lerkeveien Vel
Tom Dalholt
Erlevn. 6, 4950 Risør

Grønningen Velforening
Marit Fossmark
Tlf. 37 15 33 93
Kaltoppen 5, 4950 Risør

Gåseveien/Gåsestien Vel
Erlend Kydland Faanes
Tlf. 922 55 847
Gåsev. 45, 4956 Risør

Hammeren Hytteforening
Knut Erik Bjørklund
kebjork@online.no

Haresvingen Velforening
Yngve Tørrestad
Tlf. 932 15 961
Haresvingen 5 B, 4956 Risør
yngve.t@online.no

Hasdalen Velforening
Eva Christensen
Tlf. 37 15 14 42
Storgt. 20, 4950 Risør
evabibliotekar@hotmail.com

Jegertunet Vel Øysang
Eystein SlettebøM
Mobilnr.: 971 45347
Akersbakken 39, 0172 Oslo
eystein.slettebo@statsbygg.no  

Kamperhaug og Øvregata Velforening
Kari Vibe
Øvregata 1, 4950 Risør


Konvallveien og Kranhøgda Vel
Org.nr: 994 663 607
Lise Frøyna
Kranveien17, 4950 Risør
Tlf: 99 53 38 45
lise.froyna@gmail.com

Leideren velforening
Trude Halvorsen
Leideren 50
Mob: 41 44 44 09

Linddalen Vel
Hege Kirkhusmo
Lindalsvn. 55, 4950 Risør

Moen Vel
Torhild K. Gregersen
Risørveien 881, 4950 Risør

Måkeveien Vel
Peder Østerholt
Tlf. 41 29 96 41
Måkev. 18, 4950 Risør

Nedre Viddefjell velforening
 

Nygårdstjern hytteierforening
Org nr 997 731 638,
Nygårdstjenna 79, 4990 Søndeled
Kasserer/forretningsfører Arne Olav Mytting, e-post: arneolav@online.no
Bjørkeveien 1, 3302 Hokksund

Nygårdstjenna lekepark
Org nr 919 414 308,
Nygårdstjenna 79, 4990 SøndeledK
asserer/forretningsfører Arne Olav Mytting, e-post: arneolav@online.no
Bjørkeveien 1, 3302 Hokksund

Oterlia 2 Velforening
Stein-Roger Fiskum
Grevlingen 1,  4950 Risør
Mobil: 901 01 249

OSS Vel
Iselinn Kongsten

Leder@ossvel.no

Mobil: 911 57 467
OSS Vel på Facebook

Pettersmyr Velforening
Viddefjellv. 20B, 4950 Risør

Randvik Vel Sør
Keith Melvin
Mesanen 8 A

Randvik Vel Øst
 

Røed Veilag
Ole Petter Røed
Tlf. 913 74 516
Røedsveien 69, 4950 Risør

Songe Vel 
Anne Torunn Hvideberg
anne@hvideberg.no

Steinrøysa Vel
Steinar Rønningen
Granitten 8, 4950 Risør

Sundheia ve og vel
Cecilie Johnsen
Ovenbakken 52 C, 1361 Østerås, tlf: 982 30 338
Sundheiavel@gmail.com 

Søndeled Vel
Hege Sagvollen
Hasåsveien 29, 4990 Søndeled
http://sondeled.no/

Sørlandet Ferieby Sandnes
Anne Molstad Wroldsen
Tlf. 932 46 916
E-post: anne_molstad@hotmail.com

Tangen vel
Hans Ellef Høie, tlf. 97503412
Enghavgata 15
E-post: hansellef@yahoo.no 

Tiurveien Vel
Knut Myren
Tlf. 37 15 18 64
Tiurv. 7, 4950 Risør

Torskeberg Vel
Kirsti Henriksen
Tlf. 414 10 889
Lagveien 391,
4950 Risør

Tjenna og Trekta vel
Org. 996719383.
Agenta Nilsson, tlf.  92230016, e-post: agneta@trekta.no 
PB 182 4952 Risør

Ura & Buvika Vel
Arnhild Lundberg
Tlf. 37 15 16 07
Buvikbakken 32, 4950 Risør

Verdalsheia hytteforening
Leif Kilde Evensen
Ytre Verdalsheia 6, 4990 Søndeled
leifkillere@hotmail.com

Øysang Vel
http://www.oysangvel.no/

Øysang Brygge Hytteforening
Trond Torstensen
Tlf. 45 69 22 15