Risør kommunes kunststipend og prosjektstipend

Risør kommunes kunststipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2019. Søknadsfrist for begge stipendene er 1. april 2019.

Risør kommunes kunststipend

Risør kommunes kunststipend er for 2019 kr. 230 000. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år.
Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendperioden er fra august - juni det påfølgende år.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Søknadsfrist 1. april. Stipendsøknaden skal være skriftlig og sendes post@risor.kommune.no eller kontakt kultursjef Torolf Edgar Kroglund.

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Søknadsfrist 1.april. Skriftlig søknad sendes post@risor.kommune.no, eller kontakt kultursjef Torolf Edgar Kroglund.. 

Kontaktinformasjon

Torolf Edgar Kroglund
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 907 27 124