Frivillighetsprisen

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år. Det er tusenvis av arbeidstimer, men regnestykket kan umulig bli eksakt for frivilligheten er så mangfoldig.

Vi skal på nytt dele ut frivillighetsprisen og ber om forslag fra publikum.

Slik nominerer du

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livsaktivitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen i Risør er en årlig pris som deles ut av Frivilligsentralen i Risør i desember. 

Hvem kan nominere? 

Lag, foreninger, organisasjoner og Frivilligsentralen inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Risør kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater. Innkomne forslag vurderes av styret i Frivilligsentralen i Risør, som på bakgrunn av retningslinjene vedtar hvem som skal få prisen. Det følger ikke penger med i prisen. Prisen er en anerkjennelse fra det lokale sivile samfunn i Risør kommune.

Frist for nominering

Frist for nominering er 5. november. Send nomineringer til post@risor.kommune og merk med saksnummer: 21/4129

Har du spørsmål? Kontakt kultursjef Anna Stina Næss

Formålsparagraf for frivillighetsprisen

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Retningslinjer for frivillighetsprisen i Risør

 • Frivillighetsprisen i Risør er en årlig pris som deles ut av frivilligsentralen i Risør.
 • Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livaktivitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygg samfunn.
 • Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale sivile samfunn i Risør kommune.
 • Lag, foreninger, organisasjoner og frivilligsentralen inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Risør kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater.
 • Innkomne forslag vurderes av styret i Frivilligsentralen i Risør, som på bakgrunn av disse retningslinjer vedtar hvem som skal få prisen.
 • Det følger ikke penger med i prisen.
 • Prisen bør deles ut i forbindelse med et arrangement tilknyttet FNs Internasjonale Frivillighetsdag 5. desember

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698