Festivalstøtte

Retningslinjer

Risør kommune praktiserer en tredelt støtte. 

Ny festival
Søk om støtte til gjennomføring av festival. Gjelder førstegangssøknad på kommunal støtte, selv om festivalen er tidligere gjennomført.

Søk to-årig festivalstøtte 
To-årig støtte kan søkes av festivaler som er evaluert etter førstegangstildeling fra kommunen og oppfyller kriteriene. Se vedlegg.

Søk tre-årig festivalstøtte
Treårig støtte søkes av etablerte festivaler med regional og eller nasjonal støtte.

Festivalstrategi for Risør kommune 2022-2024 (PDF, 308 kB)

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. september.

Slik søker du

Skjema - Festivalstøtte

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98