Økonomisk støtte til julefeiring

Det er anledning til å søke om midler i forbindelse med julefeiringen fra to ulike legater i Risør kommune. Søknadsfrist 1. desember.

Legat 1: Knut Knutsen og hustrus legat

Formål: Til støtte for sosialt vanskeligstilte/trengende personer i Risør kommune.

Legat 2: Stiftelsen for sosialt vanskeligstilte i Risør kommune

Formål: Avhjelpe sosial nød, ved tildeling av midler til sosialt vanskeligstilte i Risør kommune.

Søknadsfrist: 1. desember

Barnefamilier vil bli prioritert, 

Søknadene sendes til

NAV Risør
Tjenngata 9
4952 Risør