Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Den nasjonale tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” lyses ut årlig og skjema gjøres tilgjengelig i Bufdirs søknadsportalSøknadsfristen er som regel i november-desember.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse (tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse). Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Alle potensielle søkere i kommunen, også private aktører og frivillige organisasjoner, har like muligheter til å søke på tilskuddsordningen. Etter at søknadene er gjort tilgjengelige fra Bufdir, skal kommunen rangere søknadene som gjelder tilbud i Risør kommune. Fristen for rangering av søknadene er i januar (behandles politisk), og svar fra Bufdir kan ventes i april-mai.    

Tidligere mottakere av tilskudd til tilbud for barn og unge i Risør kommune er FUN365 (tilbudet har opphørt), WePlay, UngNorge Sør, Humlens Have og Risør kommune (3-årig søknad, 2022 første år med tilskudd). 

Her er Risør kommunes hovedsøknad 2022 (PDF, 173 kB) og tilskuddsbrev (PDF, 5 MB).

Risør kommune fikk for 2022 tildelt kr. 189 000, kr. 226 000 i 2023 og 189 000 i 2024. Så langt har tilskuddet hovedsakelig vært benyttet til følgende tiltak: 

  • Livredningskurs i sjø for ansatte i barnehage og skole, samt frivillige
  • Båtførerprøven for elever ved Risør ungdomsskole med 4 dagers felles forberedelse og volleyball
  • Etablert fritidslokale på Hope Oppvekstsenter
  • Etablert treffsted i bakrommet i Motorbygget ved betongparken
  • Egenandel for fire barn på Humlens Haves sommerferietilbud
  • Lønnsmidler til ungdom i arbeidstrening i UngNorge Sørs butikk 
  • Skilting Risør betongpark (pågår)
  • Bidrag til Ungdomsbedrifters aktivitetstilbud til barn og unge
  • Låneordning til Utlånssentralen og utstyr til treffsted på SEFF (SEnter For Frivillighet)

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Les mer om ordningen på bufdirs hjemmeside: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/  

Kontaktperson i Risør kommune

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Malin Paust, som kan gi veiledning i bruk av søknadsskjemaet og mulig koordinering med andre tilbud.