Rapportering og innmelding av jubileumsarrangement

Alle arrangementer bli lagt ut på kalenderen 'Hva skjer i Risør' på Visit Risør sine sider

Klikk her for å finne arrangementskalenderen 

Tildelte jubileumsmidler for 2022 og 2023

I 2022 har vi fordelt 700 000 kr til oppstart og gjennomføring av jubileumsarrangement som svarer til jubileums-  og jubileumsløfter,  og som går inn i kommunens helhetlige program for jubileumsåret i 2023.  

Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler

For utbetaling av tildelt jubileumstilskudd skal alle fylle ut nedenfor rapporteringsskjema. Vi vil gjerne vite hva du har brukt jubileumsmidlene på og hvordan arrangementet ble gjennomført. 

Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler

 

Alle arrangementene er med å oppfylle minst en av tre jubileets verdier:   

Meld inn ditt arrangement 

Skal dere også ha et arrangement i jubileumsåret? Gjerne med en jubileumsvri og som er åpent for alle?

Bruk dette skjemaet for melde inn arrangementet ditt i arrangementskalenderen. 


 

Oversikt over tildelte jubileumsmidler

Tilsagn - jubileumsmidler sommeren 2022 (PDF, 118 kB)

Tilsagn - jubileumsmidler september 2022 (PDF, 437 kB)

Retningslinjer for tildeling av jubileumstilskudd (PDF, 423 kB)

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98