Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2023. Søknadsfrist for begge stipendene er 1. april 2023.

Risør kommunes kunstnerstipend

Vi lyser ut årets kunstnerstipend på 230 000 i Sørlandets vakreste by, selveste kunstbyen Risør. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og som brukes i stipendperioden. Stipendiaten får anledning til å bruke ett år til å fordype seg i sin kunstneriske prosess og kunstneriske prosjekt med en grunnlønn i bunn.  Det er ikke mange andre byer som kan skilte med et så stort stipend. Risør kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Krav

 • Stipendperioden er fra august 2023 - juni 2024
 • Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en av kunstnerorganisasjonene 
 • Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere  
 • Søkeren leverer en prosjekt- eller fordypningsbeskrivelse og begrunner hvorfor søkeren ønsker tid til fordypning i Risør, og hva prosjektet går ut på 
 • Beskriv hvordan du som kunstner ønsker å være med å bidra i kunstmiljøet
 • Legge ved budsjett for stipendtåret
 • Kunstneren er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund
 • Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendperioden
 • Stipendiaten leverer en illustrasjon til påfølgende kulturnatt, dersom det passer til kunstkategorien
 • Stipendiat gjennomfører en utstilling i Risør Kunstpark innen stipendiatåret, eller etter avtale med styret i Risør Kunstpark
 • Dersom ikke det lar seg gjennomføre med utstilling plikter kunstneren til å donere et kunstarbeid til Risør kommune relatert til sitt fagfelt
 • Stipendiaten leverer rapport til Risør kommune etter endt stipendperiode
 • Stipendet går fortrinnsvis til en yngre kunstner
 • Stipendet kan søkes av alle skapende kunstnere som er tilsluttet en kunstnerorganisasjon, eller som har fullført høyere kunstfaglig utdanning i Norge eller utlandet
 • Kunstnerne må legge ved CV og smakebit av kunstnerskapet sitt

Vektlegginger i vurderingen

 • Profesjonalitet i kunstnervirket
 • Utadvendt kunstnervirke
 • Samt et ønske om å være med å bidra til utvikling av kunstmiljøet i Risør og Risør Kunstpark

Stipendjuryen

Andreas Rishovd, Kunsthall Grenland
Steinar Laumann, årets kunstnerstipendiat i Risør
Anne Mari Graver, kunsthåndverker og tidligere leietaker i Risør Kunstpark.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. april 2023. 

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000.
Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur. Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode. 

Krav

 • Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden
 • Søknaden må inneholde prosjektplan, budsjett og produksjonsplan
 • Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en av kunstnerorganisasjonene 
 • Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere  
 • Søkeren leverer en prosjektbeskrivelse om hva kunstprosjektet går ut på 
 • Legge ved budsjett for prosjektet
 • Kunstneren er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med hjemmeadresse i Risør kommune
 • Stipendiaten leverer en rapport til Risør kommune etter endt stipendperiode
 • Kunstnerne må legge ved CV og smakebit av kunstnerskapet sitt

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1.april.  

Kunstbyen Risør

Risør har en nasjonalt anerkjent kunstbyidentitet som vi er stolte av. Vi har et initiativrikt kunst- og kulturliv med mye entusiasme og stort engasjement. I forbindelse med byens 300 års-jubileum i år, har mange initiativ i fra kunst- og kulturlivet oppstått. Til de initiativene har vi delt ut 700 000 i jubileumstilskudd til sammen for i fjor og i år. Utenom det har vi i 2023, en million kommunale kulturmidler på som kan søkes på.  

Risør har kjente festivaler på sommeren: Risør kammermusikkfest, Villvin Kunsthåndverkmarked og Risør trebåtfestival. Vi har nye festivaler som har sett dagens lys de siste par årene og det er Risør Mangfoldsfestival og Risørvibber. Vi har et aktivt kulturliv hele året. Vi har jazzklubb, forfattersamtaler, musikkteater, bandcontainere, strikkeklubber, ungdomsteater, språkkafe, fotballklubb, håndball-lag, skatebane. Vi har et stort galleri og visningslokale i Kunstparken og vi har Galleri Villvin, Galleri Solsiden, Galleri Nylund Larsen med flere. Risør har turstier og store skoger, skjærgården rett ut forbi vinduet. Vi har kino, bibliotek og kulturhus som jevnlig gjestes av Riksteateret og puber og restauranter som er kjent for både god mat og drikke.

En av de viktige tingene for kunstbyen er at vi har en nyetablert kunstnersuppe, som er kunstnertreff med kunstsamtaler. Alle som jobber innen kunstfeltet inviteres til samtaler og drøftinger flere ganger i året rundt ulike temaer. Her kobles fagområder på tvers og engasjerte kunstnere generer initiativ og flere av dem ser vi blir realisert.  

Kan du tenke deg å være en del av kunstnermiljøet i kunstbyen Risør?  

Da sender du en søknad som inneholder beskrivelse av ditt kunst, - eller fordypningsprosjekt som du planlegger å legge til stipendåret i Risør. 

Som stipendiat får du atelier i Risør Kunstpark. Der er det 14 atelier for profesjonelle kunstnere innen ulike kunstsjangre og Risør kommunes kunstnerstipend får disponere ett av atelierene gratis i ett år. Stipendiaten som blir boende etter endt stipendår, får tilbud om redusert atelierleie av Risør kommune i kunstparken i ytterligere ett år. 

Slik søker du

Skjema - kunstnerstipend og prosjektstipend

Innlogging ID-porten (MinID eller BankID).

Hjelp til å logge på.

Søknadsfrist 1. april 2023

Har du spørsmål til stipendet, atelieret eller søknadsprosessen? Ta kontakt med kultursjef og enhetsleder for kultur Anna Stina Næss. 

Tidligere stipendvinnere

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98