Talentpris for ungdom i Risør kommune

Talentpris for ungdom i Risør kommune deles ut til en ungdom i hver kategori:

 • Ungdommens talentpris innen utøvende eller skapende kunst.
 • Ungdommens talentpris for idrettsutøvere.

Forslag til kandidater sendes kommunens enhet for kultur innen 1. november 2022.

Retningslinjer for nominasjon og tildeling av ungdommens talentpris

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjementet utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Beskriv hvorfor kandidaten skal vinne talentkonkurransen med fire punkters begrunnelse.

 • Beskriv “stå på” evnen til ungdommen
 • Beskriv nysgjerrigheten til å utvikle seg
 • List opp en eller flere oppnådde resultater/opptredener eller produksjoner
 • Beskriv utviklingen over en periode

Ytterligere retningslinjer for tildeling av talentprisen

 • Ungdommen er bosatt i Risør kommune og er mellom 10 og 19 år.
 • Minimum to kontaktpersoner oppgis som referanse for ungdommen. Fortrinnsvis en klasseforstander, trener, kulturskolelærer eller lignende.
 • Administrasjonen står fritt til å hente inn andre referanser om det er et behov for det.
 • Hvem som helst kan foreslå kandidater til talentprisen unntatt familiemedlemmer.
 • Venner av ungdommen, der helst minimum to venner går sammen, kan foreslå talentpriskandidat.
 • Innkomne forslag skal kun være skriftlig. Den som nominerer, oppgir navn, kjennskap og kontaktdetaljer.
 • Kulturutvalget får alle innkomne forslag til utdeling og velger vinneren av talentprisene ved votering.
 • Kulturutvalget kan innstille på 2. og 3. plass til talentprisene, der 2. og 3.plassen kan innebære et diplom og en annerkjennelse for talentet til ungdommene.

Slik nominerer du

Forslag til kandidater sendes kommunens enhet for kultur innen 1. november 2022. Send forslaget ditt til post@risor.kommune.no og merk e-posten tydelig med riktig kategori. (Fra 2023 skal forslag inn i nettbasert skjema og nominasjons fristen er 1. oktober.)

Kulturutvalget voterer over kandidatene og tildeler prisen på bakgrunn av innkomne forslag. Ungdommens talentstipend er på kroner 10 000 i hver kategori, sammen med ett diplom og hederlig omtale.

Prisen deles ut etter avtale med den til enhver tid sittende ordfører.
 

Tidligere mottakere av ungdommens talentpris

2018
Fredrik Paulsen, musikk
Vetle Sigmundstad, musikk

2017
Jens Henrik Kverndal, musikk
Anne Hjorth Arntsen, idrett

2016
Kari Victoria Midtgaard, dans
Mads og Thomas Mathisen, idrett

2015
Berit Elise Klemsdal, musikk
Erling Homme, idrett

2014
Astrid Linnea Østerholt, musikk
Guro Lundtveit Svennevig, idrett

2013
Robert Løkketangen, musikk
Regine Syrdal Tronstad, idrett

2012
Sebastian Aanonsen, musikk.
Mads og Thomas Mathisen, idrett.

2011
Marte Kristine Hansen, musikk.
Håvard Hansen, idrett.

2010
Elfi Sigmundstad, musikk.
Tuva Syrdal Tronstad, idrett

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98