Underskuddsgaranti

Retningslinjer

  • Det kan søkes underskuddsgaranti for ett arrangement/festival per arrangør per år.  
  • Søknader om underskuddsgaranti inntil kroner 10 000 tildeles administrativt.
  • Søknader over kroner 10 000 behandles i kulturutvalget. 
  • For underskuddsøknader gjelder egne rapporteringsfrister: med foreløpig rapportering innen tre uker etter endt arrangement. 

Søknadsfrist

Underskuddsgaranti kan søkes fortløpende, og senest 3 uker før arrangementet går av stabelen, og i tillegg senest i uke 40. Søknaden innvilges på bakgrunn av fremvist behov. 

Slik søker du

Skjema - Underskuddsgaranti

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98