Innmelding av jubileumsarrangement

Alle arrangementer bli lagt ut på kalenderen 'Hva skjer i Risør' på Visit Risør sine sider

Klikk her for å finne arrangementskalenderen 

Meld inn ditt arrangement 

Skal dere også ha et arrangement i jubileumsåret? Gjerne med en jubileumsvri og som er åpent for alle?

Bruk dette skjemaet for melde inn arrangementet ditt i arrangementskalenderen. 

Tildelte jubileumsmidler for 2022 og 2023

I 2022 har vi fordelt 700 000 kr til oppstart og gjennomføring av jubileumsarrangement som svarer til jubileums-  og jubileumsløfter,  og som går inn i kommunens helhetlige program for jubileumsåret i 2023.  

 

 

Alle arrangementene er med å oppfylle minst en av tre jubileets verdier:   


Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler

Vi vil gjerne vite hva du har brukt jubileumsmidlene på og hvordan det har gått. 

Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler
 

Oversikt over tildelte jubileumsmidler

Tilsagn - jubileumsmidler sommeren 2022 (PDF, 118 kB)

Tilsagn - jubileumsmidler september 2022 (PDF, 437 kB)

Retningslinjer for tildeling av jubileumstilskudd (PDF, 423 kB)

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 918 09 698