Innmelding av jubileumsarrangement

Alle arrangementer bli lagt ut på kalenderen 'Hva skjer i Risør' på Visit Risør sine sider

Klikk her for å finne arrangementskalenderen 

Meld inn ditt arrangement 

Skal dere også ha et arrangement i jubileumsåret? Gjerne med en jubileumsvri og som er åpent for alle?

Bruk dette skjemaet for melde inn arrangementet ditt i arrangementskalenderen. 

I 2022 har vi fordelt 700 000 kr til oppstart og gjennomføring av jubileumsarrangement som svarer til jubileumsverdiene og jubileumsløfter og som går inn i kommunens helhetlige program for jubileumsåret i 2023.  

Retningslinjer for tildeling av jubileumstilskudd (PDF, 423 kB)

Alle arrangementet er med å oppfylle minst en av tre jubileets tre verdier inkluderende, lekent og solid.  

Oversikt over tildelte jubileumsmidler

Tilsagn - jubileumsmidler sommeren 2022 (PDF, 118 kB)

Tilsagn - jubileumsmidler september 2022 (PDF, 437 kB)

Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler

Vi vil gjerne vite hva du har brukt jubileumsmidlene på og hvordan det har gått. 

Rapporteringsskjema for utdelte jubileumsmidler

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 918 09 698