Jubileumstilskudd og innmelding av jubileumsarrangement

Nå kan du søke jubileumstilskudd og melde inn jubileumsarrangement for 2023.

Arrangementet vil inngå i kommunens helhetlige program for jubileumsåret og tilskudd og deltakelse i jubileumskalenderen forutsetter en jubileumsvri. Les hvordan du kan svare på jubileumskriteriene i skjemaene.

Vi har allerede fordelt 300 000 kroner til oppstart av jubileumsarrangement. Jubileumstilskudd for neste år har en foreløpig fordelingspott på 300 000 kroner

Retningslinjer for tildeling av jubileumstilskudd 2022 (PDF, 423 kB)

Kriterier

Arrangementet må være med på å oppfylle minst en av tre ambisjoner og søknadene må beskrive arrangementet i forhold til jubileets tre verdier, - inkluderende, lekent og solid.  

Verdier og ambisjoner som må svares ut i søknad er listet opp i søknadsskjemaet. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist og innmeldingsfrist til jubileumsarrangement er 15. september 2022.

Slik søker du

 Skjema - Jubileumstilskudd

Har du et arrangement du vil gjennomføre, men ikke trenger tilskudd til? 

Meld inn ditt arrangement her: 

Skjema - Innmelding av jubileumsarrangement

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698