Kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemi

Bystyret har opprettet et kulturfond på 200 000 kroner for å støtte lokale frivillige kulturaktører i koronatiden. Det kan søkes om støtte til arrangement, tilrettelegging for øving, leie av lokaler og andre tiltak som kompenserer for negativ effekt av strengt smittevern.

Det innvilges bare støtte der andre offentlige støtteordninger ikke er tilgjengelige. Det legges spesiell vekt på støtte til aktivitet som omfatter barn og ungdom.

Det tildeles inntil 15.000 kroner til det enkelte prosjekt. I spesielle tilfeller kan Kulturutvalget velge å tildele over grensen på 15.000 kroner, avhengig av prosjektets innhold og omfang.

Søknadene behandles fortløpende i Kulturutvalgets møter. 

Det ble vedtatt på kulturutvalgets møte den 15. september 2021 at koronafondet på kultur videreføres ut året.

Retningslinjer - oppdatert 15.09.2021 (DOCX, 14 kB)

Slik søker du

Skjema - Kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemien

Innlogging ID-porten (MinID eller BankID).

Hjelp til å logge på.

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698