Midler til humanitære organisasjoner og frivillig arbeid

Søk på tilskudd: Risør kommune har kommunale midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid.

Søknadsfrist 1. desember 2021.

Risør kommune avsetter hvert år kr 100 000 til humanitære formål. Midlene skal gå til lag og foreninger, og er i første rekke tiltenkt foreninger som ikke faller inn under retningslinjene for tildeling av kommunens kulturmidler. Det gis likevel anledning for alle lag og foreninger som faller inn under retningslinjene å søke.

Risør kommune vil for årets tildeling prioritere arbeid med inkludering, integrering og prosjekter hvor barn og unge er en viktig gruppe.

Tildelingene vedtas i kulturutvalget på årets siste møte den 8. desember 2021.

Retningslinjer for tildeling:

 1. Støtte til foreninger som har til hensikt å forebygge utenforskap og bygge gode møteplasser på tvers av kulturell bakgrunn eller sosial tilhørighet.
 2. Støtte til arbeid som kommer felleskapet til gode og ikke for de få.
 3. Støtte til arbeid som bygger en bedre hverdag gjennom samarbeid og kommunikasjon.
 4. Søkere skal ha sitt virke i Risør kommune.
 5. Søknadene samles opp og behandles en gang i året. Årets søknadsfrist er 1. desember 2021
 6. Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig basert innsats ble i 2020 overført til kulturutvalget for disponering. Midlene er tillegg til kulturmidler og er i første rekke ment for alle som ikke faller inn under retningslinjene for tildeling av kommunens kulturmidler.
 7. Skriv en kortfattet søknad som inneholder:
 1. Hvem som søker. Oppgi organisasjonsnummer og kontonummer.
 2. Beskriv hvordan din humanitær organisasjon faller inn under punktene i retningslinjene punkt 1-4.
 3. Hvor mye du søker om.
 4. Hva du skal bruke midlene til.
 5. Legg ved årsrapport og regnskap fra sist driftsår.

Send eposten innen 1.desember til anna.stina.naess@risor.kommune.no

Merk eposten med: Søknad om kommunale midler til humanitære organisasjoner Sak: 21/2847

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698